Županijski odbor HDZ- a Međimurske županije podržao ratifikaciju Istambulske konvencije

Županijski odbor HDZ-a Međimurske županije na svojoj 18. sjednici većinom glasova dao je potporu Vladi i predsjedniku Andreju Plenkoviću za nastavak ratifikacije Konvencije Vijeća Europe (Istanbulska konvencija) o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – uz interpretativnu izjavu. Odluka je donesen s 34 glasa za i 5 protiv.

Darko Horvat predsjednik Međimurskog HDZ-a i potpredsjednik HDZ-a istaknuo je sljedeće: „ Neosporno je što sve dobrog Konvencija Vijeća Europe donosi u smislu borbe protiv nasilja nad ženama i sprečavanja nasilja u obitelji. S druge strane, interpretativnom izjavom  Vlada RH je dodatno naglasila da nema nikakvog uvođenja rodne ideologije u nacionalni zakonodavni okvir, kako je već više puta ponovio predsjednik  Plenković priče o roditelju 1 i roditelju 2, obična su obmana. Županijski odbor je  jasno i nedvosmisleno za nastavak ratifikacije.“

Županijski odbor Međimurske županije devetnaesta je županijska organizacija koja je dala podršku nacionalnom vodstvu HDZ-a i predsjedniku Plenkoviću.

(izvor: službene stranice HDZ-a, foto : arhiva HDZ-a)