Župan Posavec bolnicu koristi u svrhu predizbornog pamfleta igrajući tako na osjećaje svih Međimuraca

Nakon istupa vijećnika Gorana Kozjaka na posljednjoj sjednici Županijske skupštine Međimurske županije u kojoj brani boje HDZ-a, a na kojoj je iznio niz detalja vezanih na upitnu kvalitetu radova na projektu energetske obnove ŽB Čakovec, danas nam je dostavljena slika još jednog (a je to ) slučaja obnove za kojeg očito ne zna ni sam Goran Kozjak. Na dostavljenoj nam fotografije od strane P. M. vidljivo je na kakav se način izvođač elektro radova odlučio kako bi riješio problem pregrijavanje osigurača u bolnici.

Istup vijećnika Kozjaka očito je dao snage i hrabrosti ostalim djelatnicima bolnice koji se polako odlučuju iznositi stvarno činjenično stanje iz kruga bolnice, koji očito nije baš tako kako prezentira župan Posavec koji bolnicu koristi u svoje predizborne pamflete igrajući tako na osjećaje svih Međimuraca koji su dali mnogo više za bolnicu negoli župan.

Što se pak tiče predsjednice Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec Sonje Tošić-Grlač i njenog pripremljenog odgovora na istup vijećnika Kozjaka nema potrebe komentirati znajući da baš upravo ona obilato koristi svoj utjecaj i funkciju prilikom odlaska na osobne fizikalne terapije u bolnici kako ne bi čekala na red kao i svi ostali pacijenti.

Viktorija Novak, https://sjeverozapad.info/