ZRAČE LI ANTENE DJECU IZ VRTIĆA 2,5 PUTA JAČE ?

Novim pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskog polja dopušta se dva i pol puta jače zračenje u okrugu škola i vrtića u odnosu na Pravilnik iz 2011. godine. Novi Pravilnik donesen je u studenom 2014., a Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja nedavno je upozorila na niz promijenjenih vrijednosti koje idu na štetu zdravlja građana.

U novom Pravilniku te su vrijednosti drastično povećane –  na 121 V/m i 38.8 W/m². Osim toga ukinuto je dnevno ograničenje od najviše 8 sati za boravak na radnom mjestu u području profesionalne izloženosti i zamijenjeno s 40 sati tjedno.

U starom pravilniku, za područje profesionalne izloženosti u frekvencijskom području koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz), dopuštena  granična razina električnog polja je 61 V/m, a za gustoću snage 10 W/m².

Granice za javna područja su 58 V/m i 8,9 W/m², a za područja povećane osjetljivosti su 24,4 V/m i 1,6 W/ m², što znači da je novim pravilnikom na česticama oko stambenih zgrada, škola i vrtića zračenje povećano 2,5 puta.

Slično povećanje, 2,36 puta je i za  druga  frekvencijska područja koja još koristi mobilna telefonija ( 900 MHz, 1800 MHz).

Iako je uvidom i usporedbom sadržaja novog i starog pravilnika očito da je riječ o različitim vrijednostima granične razine elektromagnetskih polja, ministar zdravlja Varga tvrdi da one nisu povećane, odnosno promijenjene  u odnosu na prethodni Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja.

Također, ranije su u područja povećane osjetljivosti spadale čestice na kojima su izgrađene zgrade stambene namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smještajni turistički objekti te dječja igrališta. Sada te površine više nisu u području povećane osjetljivosti.  (izvor podataka http://direktno.hr/ )

(rt, foto Tin Tomanić)

IMG_4485