Željko Stipić: Nije dobro uplitati sindikat koji je u štrajku s drugim sindikatima

 

Zašto nije dobro da se nemogućnost postizanja dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika povezuje i sa sindikatima koji će svi tražiti ono što će Vlada dogovoriti sa sindikatom koji je u dugotrajnom štrajku?

S ovakvom je najavom, koliko nam je poznato, izašao samo jedan od reprezentativnih sindikata u državnim službama.  Sindikati javnih službi su s Vladom u lipnju potpisali Memorandum o razumijevanju i time riješili pitanje povišice plaće do listopada. Znači, trenutačno nikakav pritisak od sindikata javnih službi ne postoji i nekorektno se na njega pozivati.

Sindikat Preporod, kao jedan od sindikata koji je potpisnik Memoranduma, povećanje osnovice za izračun plaće, očekuje u rujanskim pregovorima s Vladom, nevezano uz to hoće li, kada i koliko Vlada povećati plaću sudskim službenicima.

Preporod će svoj zahtjev za povećanjem osnovice temeljiti isključivo na smanjenju cijene rada u protekle dvije godine. Očekujemo  da će Vlada, u dva koraka, rujanskim povećanjem osnovice  i povećanjem koeficijenata koje će proisteći iz primjene novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, anulirati pogubne posljedice inflacije na dosegnutu cijenu rada u javnim službama.

Dakle, onaj koji u rješavanje spora između Vlade i sindikata koji je u štrajku upliće druge sindikate, ne pridonosi kompromisnom rješenju socijalnog spora i, nenamjerno ili zlonamjerno radi veliku štetu svim sindikatima koji svoje djelovanje temelje na sindikalnoj solidarnosti.

 

Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod

(foto: Screenshot)