Zastupnica Glavak pozvala građane da sudjeluju u Konferenciji o budućnosti Europe: Budućnost je u vašim rukama!

Aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe sve su intenzivnije, a odvijaju se na nekoliko načina – putem višejezične digitalne platforme futureu.europa.eu, na europskim panelima građana, na događajima u državama članicama i na plenarnoj skupštini, na kojoj zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak sudjeluje kao delegat Europske pučke stranke.

Konferencija o budućnosti Europe inovativan je dijalog s građanima jedinstven u cijelom svijetu. Promišljanja građana iznesena na Konferenciji prevest će se u konkretne politike koje će odrediti budući smjer Europske unije. Prema najnovijim podacima do sada je na  2,159 događanja u sklopu Konferencije sudjelovalo 106,957 tisuća građana. Predstavljeno je 7,198 tisuća ideja i 13,258 tisuća komentara. Na višejezičnoj digitalnoj platformi sudjelovalo je 26,159 građana, a 39,045 građana dalo je podršku idejama koje su predstavili drugi građani. Prilika da se broj sudionika na događajima još poveća je europski panel građana koji će se održati u Strasbourgu od 17. do 19. rujna.

Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak u Konferenciji o budućnosti Europe sudjeluje i kao govornica na mnogim događajima u okviru Konferencije, poput tematskog skupa o viziji za Hrvatsku koji je u svibnju održan u Hrvatskom saboru, zatim panela o mladima i održivom turizmu u Dubrovniku te panela o mladima i obrazovanju u Puli. Isto tako, zastupnica Glavak u srpnju je na Plitvičkim jezerima organizirala događanje na temu uloge žena u budućnosti Europe, prvo u nizu planiranih konferencija na kojima će građani moći neposredno razmijeniti mišljenja i oblikovati svoje ideje. Zaključci i ideje sudionika konferencije na Plitvičkim jezerima objavljeni su na višejezičnoj digitalnoj platformi. Što se tiče budućih aktivnosti, zastupnica Sunčana Glavak organizirat će događanja s mladima u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

„Budućnost Europe u rukama je građana. Pozivam vas zato da iskoristite priliku i uključite se u Konferenciju o budućnosti Europe svojim promišljanjima i idejama. Svatko od nas može dati značajan doprinos, a posebno hrvatski građani za koje znam da, iako je Hrvatska najmlađa država članica, ozbiljno razmišljaju o budućnosti i imaju viziju još bolje Europske unije“, poručila je zastupnica Glavak.

Prvi panel građana u Strasbourgu

Konferencija o budućnosti Europe pokrenuta je 9. svibnja kako bi se potaknula rasprava građana, akademske zajednice, civilnog društva i raznih institucija o temama kao što su klimatske promjene, zdravstvo, gospodarski oporavak, zelena i digitalna tranzicija, migracije i druge teme s dnevnog reda EU-a. Isto tako, važno je istaknuti i kako je potpredsjednica Europske komisije, Dubravka Šuica, također zadužena za Konferenciju te kako je ona supredsjedavajuća izvršnog odbora Konferencije.

Cilj je Konferencije potaknuti građane da sudjeluju na nizu događaja na kojima mogu predstaviti svoja promišljanja i stavove o budućnosti Europe, nakon čega će se njihove ideje i komentari analizirati na plenarnoj skupštini te vremenom prevesti u konkretne politike. (rt)