ZAŠTO SE PROVODI HAJKA NA PODUZETNIKA ŽGANEC BRANKA ?

Posljednjih se dana na političkim sastancima i pojedinim medijima često spominje firma „Autoprijevoz-niskogradnja Žganec“ u vlasništvu našeg mještanina Branka Žganca. Što se to zamjera Gradu i njemu samom ?

Sve je počelo na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća kada su pojedini vijećnici tvrdili da su svi poslovi rezervirani samo za jednog poduzetnika tj. za Žganca koji slovi za neprikosnovenog vladara zemljanih radova u Gradu.  Naime na natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta stigla je samo jedna ponuda i to „Autoprijevoz-niskogradnje Žganec“. U raspravi je bilo rečeno da je to zbog toga što se javni natječaji objavljuju, osim u drugim medijima, i u Muralistu koji je nečitan ili slabo čitan, pa evo drugi poduzetnici to nisu znali. Izgleda da Muralist ima bar jednog čitatelja i to Branka Žganca kojeg je vijećnik Ivan Goričanec čak proglasio za „zemljanog sultana“.

Da li je Žganec kriv što se jedini javio na natječaj ? Da li krivicu snosi Gradska uprava koja, kako neki impliciraju, postavlja uvjete dobivanja poslova prilagođene baš njemu ?

U Gradu tvrde da u natječajima nema ništa sporno, a prema riječima predsjednika Gradskog vijeća Miljenka Cmrečaka i oni sami su iznenađeni što je na natječaj stigla samo jedna ponuda. „ Prije nekoliko godina nije imao tko čistiti snijeg sa ulica, morali smo okolo moliti da netko to napravi. Sa ovakvom i sličnom vrstom poslova imamo uvijek problema i nije mi jasno zašto se i drugi ne javljaju i kako nemaju interesa da godišnje zarade 50 ili više tisuća kuna“ rekao je Miljenko.

Oporba sumnja u namještanje i korupciju. Sve je to u redu samo što to treba i dokazati. Ako su sigurni i imaju dokaze neka se obrate USKOKU. Činjenica je da većinu poslova dobiva Žganec. Da li je za njih pretplaćen, da li ih ne obavlja dobro i kvalitetno, da li bi to netko drugi učinio bolje, kvalitetnije i jeftinije ? Odgovore na ova pitanja možemo dobiti samo ako se na buduće natječaje koji će se sada objavljivati u vrlo čitanim novinama i koje će svi međimurci uočiti na prvi pogled, bude javio još koji poduzetnik. Dotle budimo sretni što uopće imamo Žganca koji rado obavlja sve te poslove koje izgleda nitko drugi neće !

 

                                                                                                                   R. Tomanić