Zašto plaćati opet? Pitanje građana gradonačelniku Draženu Srpaku u vezi aglomeracije

Muralist je dobio pismo građana u vezi aglomeracije koja će se provoditi u Murskom Središću. Pismo je upućeno gradonačelniku Draženu Srpaku i mi ga donosimo u originalnom obliku. Svi podaci o autoru pisma poznati su uredniku, iako nije bilo zatraženo da budu anonimni.

Dana 20.08.1997. godine sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju izgradnje 1. faze kanalizacije u ulici Marka Kovača u Murskom Središću. Vrijednost udjela u sufinanciranju kanalizacije iznosila je 4.320,00 kuna. U cijenu je bilo ukalkulirano nabava betonskih cijevi sa slivnicima i šahtovima.

Tada su građani bili u obvezi da će priključak na kanalizaciju izvesti preko septičke jame s minimalno 3 taložnice i sami snositi troškove plastične cijevi od kuće do šahtova.

Dakle već tada smo bili u obvezi sami izvesti i financirati odvoz otpadnih voda od kuće do priključka.

Sada pitamo gospodina gradonačelnika Dražena Srpaka zašto smo po drugi puta prisiljeni financirati priključak od kuće do šahta (Međimurske vode) koja će povući sredstva iz EU fondova, a nama građanima nametnuti ponovo trošak za već učinjenu i plaćenu uslugu?

Molimo vas gospodine gradonačelniče da građanima objasnite opet ovaj novi trošak koji nije zakonski reguliran prema osobama već priključenim na kanalizacijsku mrežu i zbog čega se ne iskoriste za te radove sva sredstva dobivena iz EU fondova?

Međimurske vode će svoje troškove pokriti iz EU, a nas građane će opet lupiti po novčaniku za već plaćeni posao.

(R. Tomanić, foto GMS)