Zašto Općina Gornji Mihaljevec nije nikome dodijelila priznanja, plakete i nagrade za 2021. godinu?

Ovo nije uobičajena praksa savjetovanja potrošača, ali se može reći da je informiranje potrošača koji imaju pravo na cjelovitu, pravovremenu i istinitu informaciju. Zapazili smo da Općina Gornji Mihaljevec nije u 2021. godini na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Gornji Mihaljevec (Službeni glasnik Međimurske Županije“ broj 17/18) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske Županije“ broj 02/19) objavila javni natječaj (poziv) za dodjelu javnih priznanja.

Za pretpostaviti da su Općinski načelnik ili Općinsko vijeće ili svi zajedno procijenili da nitko u njihovo Općinu nije zaslužio pohvalu, priznanje ili nagradu.  Naime od donošenja Odluke o javnim priznanjima Općine Gornji Mihaljevec  2019. godine dodjeljivala su se priznanja .

Tako su dodijeljena priznanja:

2019. godine   Nitko od subjekta koji su mogli nije nominirao nikoga na javni poziv Općine (očigledno nepovjerenje u općinsko vodstvo), te je Općinsko vijeće u konzultaciji s Općinskom načelnikom dodijelilo priznanja:

PLAKETU

  • Novak Luki
  • Gašparec Danici (orguljustici u crkvi Sv. katarine dj.mč)
  • Udruzi umirovljenika Gornji Mihaljevec (ne postoji  udruga umirovljenika, nego ogranak Matice umirovljenika kojem je predsjednica majka Općinskog načelnika)
  • NK Bratstvo Preseka
  • NK Dubrovčan

Nije sporno da su zaslužili, ali ako ih nitko nije nominirao, temeljem kojih kriterija je donesena Odluka o dodjeli Plakete Općine?

  1. godine

Nominirani su i prihvaćene nominacije te dodijeljena priznanja:

Nominacija: DRUŠTVO VETERAN

PLAKETA OPĆINE:

Emil Novak (dragovoljac Domovinskog rata, vukovarski branitelj, uznik srpskih konc. logora)

Nominacija: DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA

POVELJA OPĆINE (POČASNI GRAĐANIN OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC)

Evelin Novak (sopranistica svjetskog glasa stalna članica Berlinske državne opere)

Nominacija: OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

NAGRADA OPĆINE

August Telefant

Valja zapaziti da priznanja iz 2020. godine nikada nisu uručene laureatima, niti su obaviješteni o priznanjima, osim što jee isto objavljeno na mrežnim stranicama Općine Gornji Mihaljevec. 

Ovaj sadržaj smo objavili jer smatramo da je Društvo potrošača Međimurja (udruga) diskriminirano odnosom prema našoj članici Evelin Novak, počasnoj građanki Općine Gornji Mihaljevec.

Ukazivali smo do sada na mnoge nepravilnosti u dotičnoj Općini u kojoj je do 31.12.2021. bilo naše sjedište, a rezultat pokušaja da se u rad općinske samouprave uvede javnost rada je da je Općina prekinula svaku suradnju s DPM kao domicilnom udrugom i u Savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga imenovalo predstavnike udruge potrošača iz Čakovca, koja nema nijednog člana s područja Općine Gornji Mihaljevec.

Sada se pitamo, zar zaista u 2021. godini NITKO nije zaslužio da dobije priznanje Općine Gornji Mihaljevec?

Društvo potrošača Međimurja