ZAKLJUČCI 154. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Na 154. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja je održana 14.03.2017. godine između ostalih doneseni su i ovi zaključci:

– VMO Hlapičina – gradonačelnik prima na znanje Zapisnik 10. sjednice Mjesnog odbora Hlapičina, te se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje za nabavu novih sadnica ukrasnih bilja.

–  Ljekarne Joukhadar, Ozaljska 50, Zagreb – odobrava se ponuda br. 2988 Ljerkarne Joukhadar za kupnju medicinskih trakica za mjerenje šećera, kolesterola i triglicerida za potrebe Kluba dijabetičara Mursko Središće u ukupnom iznosu od 1.016,36 kn sa PDV-om.

– Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – Grad Mursko Središće će u 2017. godini provesti Program Kontrola plodnosti tla na području grada u suradnji s Međimurskom županijom, te će se shodno tome donijeti program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2017. godinu.

– Počasni bleiburški vod, Ferenščica 14, Zagreb – temeljem čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odobrava se zamolba za donaciju za obilježavanje 72. obljetnice Bleiburške tragedije i 65. obljetnicu osnivanja i djelovanja Počasnog bleiburškog voda u iznosu od 1.000,00 kn.

– Posiflex d.o.o., Ante Kovačića 2, Varaždin – odobrava se ponuda tvrtke Posiflex d.o.o. za kupnju 10 komada šahovskih ploča, 10 komada šahovskih figura i 4 komada digitalnih šahovskih sata u iznosu od 2.400,00 kn. Oprema će se donirati Osnovnoj školi Mursko Središće u svrhu osnivanja nove šahovske grupe Osnovne škole Mursko Središće.

–  Bakač Ruža, Brežna 2, Mursko Središće – temeljem zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć zbog teške materijalne situacije, odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 3.925,00 kuna, i to 1.650,00 kuna za maturalno putovanje za učenicu 7. razreda Osnovne škole Mursko Središće Bakač Ivanu i 2.275,00 kuna za maturalno putovanje za učenicu 3. razreda srednje Graditeljske škole Bakač Mateu.

-Temeljem pozivnog natječaja za izgradnju asfaltiranog igrališta u Križovcu (tražene su 3 ponude) konstatira se da su u roku zaprimljene sve 3 ponude, te se kao najpovoljnija temeljem kriterija najniže cijene odabire se ponuda tvrtke Autoprijevoz – niskogradnja Branko Žganec, Trg braće Radića 2, Mursko Središće u iznosu od 82.335,00 kn s PDV-om.

– Temeljem pozivnog natječaja za asfaltiranje ulice Marof u Peklenici (tražene 3 ponude), konstatira se da su u roku zaprimljene sve 3 ponude, te se kao najpovoljnija temeljem kriterija najniže cijene odabire se ponuda tvrtke Tegra d.o.o., Mihovljanska ulica 70, Čakovec u iznosu od 27.251,25 kn s PDV-om.

– Temeljem pozivnog natječaja za asfaltiranje Frankopanske ulice u Peklenici (tražene 3 ponude) konstatira se da su roku zaprimljene sve 3 ponude, te se kao najpovoljnija temeljem kriterija najniže cijene odabire ponuda tvrtke Tegra d.o.o., Mihovljanska ulica 70, Čakovec u iznosu od 15.695,00 kn s PDV-om.

Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

– Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za nabavu 2 klima uređaja za Dječji vrtić „Maslačak“.

– Zbog potrebe čišćenje parcele na k.č.br. 692/3 zadužuje se Socijalno vijeće da odredi korisnike kojima će se dodijeliti drva, uz obvezu rušenja i čišćenja od strane osoba kojima će ista biti dodijeljena, a Grad Mursko Središće će se ujedno i uključiti zbog osiguranja rušenja obzirom što parcela graniči sa županijskom cestom i željezničkom prugom i u blizini se nalaze elektro vodovi.

(rt, foto Tin Tomanić)