„Vrag odnio šalu“ – tribina Foruma žena SDP-a Međimurske županije 27. studenog

Forum žena SDP-a Međimurske županije poziva vas na tribinu „Vrag odnio šalu“ koja će se održati u ponedjeljak  27. studenoga 2017. u  zgradi  Scheier u Čakovcu s početkom u 18 h. Predavačice će biti Nataša Bijelić i Sanja Cesar iz CESI-ja.

Tribina se organizira u okviru međunarodne kampanje  „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja svake godine započinje 25. studenog s Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. prosinca s Međunarodnim danom ljudskih prava.

Tribina je doprinos Foruma žena borbi protiv klerikalno-konzervativnih napada koji su eskalirali u hrvatskom društvu, a koji imaju za cilj, s jedne strane, osporavanje niza reproduktivnih zdravstvenih usluga bitnih za zaštitu prava žena na život, zdravlje, dostojanstvo, ravnopravnost i samoodređenje, a s druge strane, ograničavanje pristupa edukaciji mladih o spolnosti i odgovornom seksualnom ponašanju.

Za SDP Ivanka Štefulj