VIDEO Replika saborskog zastupnika Dražena Srpaka u svezi finaciranja nastale štete zbog zatvorenih rudnika na području Grada Mursko Središće

Izdašni slojevi ugljena otkriveni su između naselja Peklenica, Mursko Središće i Hlapičina, a jedne je godine zabilježen iskop 200.000 tona mrkog ugljena. Ugljen se najintenzivnije na tom području vadio od 1920. do 1970-ih godina. Otvoreno je nekoliko novih eksploatacijskih polja. Kao svojevrsni podsjetnik na eksploataciju ostale su uzvišenja zvana halde i udubljena ili grabe. Ugljen se vadio na površinskim i u podzemnim kopovima. Iskopali su se kilometri podzemnih tunela i prostorija, a otpadni materijal vozio se na površinu, pa su nastala uzvišenja koja se nastoji zaštititi u što većoj mjeri kao baštinu. No, problem su podzemni tuneli koji se povremeno urušavaju.

Na sjednici Hrvatskog sabora danas se vodila rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o državnom inspektoratu te je gradonačelnik Dražen Srpak koji je ujedno i saborski zastupnik imao repliku na isti točnije vezanu uz rudarsku inspekciju, a koja se konkretno odnosi na financiranje sanacije šteta koje nastaju zbog rudnika u Murskom Središću koji su zatvoreni prije više od pedeset godina. Od strane glavnog državnog inspektora g. Andrije Mikulića upućen je da se javi Upravi za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva, a da će Inspektorat svakako podržati potrebu Grada za financiranjem štete od strane Ministarstva. Grad će uputiti dopis u Ministarstvo gospodarstva – Upravi za rudarstvo te će se zatražiti sastanak na tu temu. Repliku saborskog zastupnika Dražena Srpaka donosimo u videozapisu.

(GMS, foto: screenshot)

VIDEO: