VIDEO INTERVJU Problemi Roma u Međimurju

Na poziv Josipa Baloga iz Romske udruge iz Lončareva napravili smo reportažu u romskom naselju Kuršanec. Na javnim radovima nedaleko naselja zatekli smo Josipa Petrovića predsjednika Roma naselja Kuršanec, a razgovarali smo i sa Samantom Horvat iz Kotoribe. Svoje probleme izrekli su u videu.

(tekst i video: Pavo Jazvić)

VIDEO INTERVJU: