VETERAN – društvo branitelja Domovinskog rata: Otvoreno pismo Načelniku Općine i Općinskom vijeću Općine Gornji Mihaljevec

Poštovani,

moraju li se poštovati hrvatski zakoni?

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/2001) još iz 2001. godine pa sve do danas je čl. 66. propisano da su Mjesni odbori pravne osobe. Statut Općine Gornji Mihaljevec od 29.01.2019 (i svi Statuti poslije 2001. godine) u čl. 58. određuje da su Mjesni odbori: Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec. Ujedno je određeno sukladno zakonu da je Mjesni odbor pravna osoba.

Pitamo javno Načelnika Općine Gornji Mihaljevec i Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec, zašto se ne poštuje Zakon i Statut te nijedan od navedenih Mjesnih odbora nema pravnu osobnost?

Statutom Općine može se Mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području Mjesnog odbora. U tom slučaju sredstva za obavljanje poslova povjerenih poslova se osiguravaju u proračunu općine.

Nadalje, Statutom je određeno da prihode Mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće (ne znamo postoji li ta Odluka),  te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba, što je nemoguće ostvariti jer Mjesni odbori nemaju pravnu osobnost.

Mjesni odbori za svoj rad odgovaraju Načelniku Općine, a sadašnjem Načelniku Općine Gornji Mihaljevec ovo je treći mandat, te je zabrinjavajuće ignoriranje hrvatskih pozitivnih propisa. Zabrinjavajuće je i da su građani povjerili na izborima treći mandat za kršenje hrvatskih pozitivnih propisa.

Mi branitelji smo se borili za pravnu i pravednu državu te se ne možemo miriti s anarhijom i samovoljom ljudi na vlasti i tražimo da se i u Općini Gornji Mihaljevec poštuju propisi i zakoni.

VETERAN – društvo branitelja Domovinskog rata

umirovljeni pukovnik

Željko Tomašić, mag.ing.aedif – predsjednik