Konsolidirani proračun Međimurske županije za 2022. godinu iznosi 884,16 milijuna kuna i obuhvaća sve proračunske korisnike te je veći za 3,7% u odnosu na prošlu godinu. Izvorni proračun Međimurske županije iznosi 233,52 milijuna kuna.

Župan Međimurske županije Matija Posavec naglasio je kako je proračun za 2022. godinu ambiciozan, održiv, socijalno osjetljiv i izrazito razvojan jer sadrži preko na desetke kapitalnih projekata: „Održivost proračuna znači da ga radite na temelju gospodarskih pokazatelja, na temelju trendova, projekcija, poreznih prihoda i privlačenja europskih sredstava. 55% proračuna čine porezni prihodi i dobiti pravnih osoba s decentraliziranim funkcijama, a 36% ugovoreni europski projekti, dok se 8,5% odnosi na kapitalizaciju imovine, odnosno prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni za koju postoji izuzetno velik interes.“

Pri kreiranju proračuna, postavljena su tri cilja, naglasio je župan Posavec i kao prvi izdvojio njegovu održivost, kao drugi socijalnu osjetljivost, a treći cilj bio je osmisliti razvojni proračun, što je vidljivo budući da sadrži čak 40 projekta te izradu projektne dokumentacije za niz drugih projekata. „Izuzetno je važno što je ovako koncipiran proračun u simbiozi s pet ključnih izvora financiranja u 2022. godini, Nacionalnim planom otpornosti i oporavka, Razvojnim sporazumom Sjever, Industrijskom tranzicijom sjevera Hrvatske, višegodišnjim financijskim programom EU te ITU mehanizmom, koji obuhvaća Čakovec i općine Nedelišće, Šenkovec, Strahoninec i Pribislavec.“, kazao je župan Posavec, dodajući kako je važan cilj da Proračun sadrži jasnu poruku visoke socijalne osjetljivosti, pa se nastavljaju programi poput besplatnog prijevoza učenika, potpora studentima, stipendija deficitarnih zanimanja, financijska potpora umirovljenicima, podrška udrugama, kulturi, sportu, financiranje centara izvrsnosti u obrazovanju te županijskih potpornih institucija čije aktivnosti generiraju nove projekte i pomoć privatnom i javnom sektoru.

Izglasavanju Proračuna prethodila je rasprava o pristiglim amandmanima kojih je podnijeto ukupno 9, od čega su prihvaćena 4 amandmana i to vijećnice Andreje Marić (SDP) kojim će Međimurska županija financirati higijenske uloške za učenice osnovnih škola i srednjih škola za što će iz proračuna osigurati oko 60 tisuća kuna. Vijećnici Ksenija BlagusIvica Baksa i Bojana Petrić s Nezavisne liste Matije Posavca podnijeli su amandman kojim će se osigurati preko 1,2 milijuna kuna kako bi svaki srednjoškolac ponovno dobio 300 kuna na početku školske godine za radne materijale i knjige. Prihvaćeni su i amandmani vijećnika Nikole Hrena (HDZ) koji se odnose na proširenje parkirališta i ceste kod Osnovne škole Selnica, a unatoč tome što amandman za povećanjem jednokratne potpore studentima Međimurske županije sa 600 na 1000 kuna zbog tehničkih razloga nije prihvaćen, župan Posavec naglasio je kako je za tu stavku već planirano povećanje i ono će biti realizirano tijekom 2022. godine.

Na sjednici Skupštine prihvaćen je i prijedlog o kratkoročnom zaduženju Međimurske županije u visini 20 milijuna kuna. To predstavlja svojevrsni financijski „osigurač“ te će se njime pokrivati provedba projekta, među kojima je najvažnija energetska obnova Županijske bolnice Čakovec, investicija vrijedna 40 milijuna kuna, od čega razliku do 18 milijuna kuna pokriva Međimurska županija. Usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. godini, Program rada i financijski plan Savjeta mladih Međimurske županija za 2022. godinu, Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Čakovec za 2022. godinu, Program rada Skupštine Međimurske županije za 2022. godinu, Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o osnivanju povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije, Izvješće o radu i financijsko izvješće HGSS-a – Stanice Čakovec za 2020. godinu. Vijećnici su prihvatili prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za potpisivanje ugovora „Opskrba električnom energijom“, Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“, Prijedlog javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2022. godinu, Godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Međimursku županiju za 2022. godinu te Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Službeničkog suda u Međimurskoj županiji-

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije Darko Radanović podnio je informaciju o stanju gospodarstva u Međimurju u 2020. godini. Vijećnik Zvonimir Taradi stavio je mandat u mirovanje te je umjesto njega na obnašanje funkcije vijećnice u Skupštini Međimurske županije prisegnula Marija Prekupec. Sjednica Skupštine Međimurske županije započela je aktualnim satom na kojem je deset vijećnika postavilo pitanja vezana uz zdravstvene teme, gospodarski razvoj te aktivnosti i planirane projekte Međimurske županije u narednom razdoblju.

Služba za poslove župana