VATROGASCE OSLOBODILI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE – HOĆE LI OSLOBODITI MAŽORETKINJE I NOGOMETAŠE ?

Zanimljiva rasprava vodila se povodom 1. točke dnevnog reda na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće. Raspravljalo se o Prijedlogu odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi. Na temelju inicijative DVD-a Mursko Središće predloženo je da se operativni vatrogasci koji učestvuju u gašenju požara i u obranama od poplava, a i u ostalim sličnim aktivnostima, oslobode plaćanja komunalne naknade.

Popise operativnih vatrogasaca dostavili bi DVD Mursko Središće, Križovec i Peklenica. Oni bi se izrađivali svake godine te bi se i javno revidirali. Za raspravu se javio Mario Nerer (SDP) koji je odmah kazao da će Klub zastupnika SDP-a podržati taj prijedlog, no zanimalo ga je kako će se to odrediti aktivni vatrogasci i koliko ih ima.

Odgovoreno mu je da se radi o 25 do 30 vatrogasaca iz svih DVD-a na području Grada, a pod operativnim i aktivnim članom smatraju se oni koji svake dvije godine produžuju valjanost liječničkog pregleda i koji imaju položen minimalni ispit za ispitanog vatrogasca. Kako njih ima više od navedenih brojki to znači da neće svi oni biti oslobođeni, nego samo dio stvarno aktivnih i operativnih, koje će predložiti vatrogasna društva.

Nerer je tada upitao da li to vodi k tome da će se za 6 mjeseci ili godinu dana od plaćanja komunalne naknade izuzeti i mažoretkinje koje će se odnekud vratiti sa srebrnom medaljom, a možda i nogometaši Rudara ako postignu neki veći uspjeh , pa ako se sada napravi taj jedan ustupak, ubrzo će se napraviti i njih pet, pa u dogledno vrijeme neće imati tko plaćati komunalnu naknadu.

Raspravu je zaključio gradonačelnik Dražen Srpak odgovarajući Nereru da je neprimjerno uspoređivati mažoretkinje sa vatrogascima koji u obavljanju svojih aktivnosti riskiraju život, a koliko znače za naš Grad dokazali su na obranama od poplave kada su 3 dana bez prekida bili na terenu.

Prijedlog odluke je nakon toga usvojen jednoglasno.

                                                                               (rt, foto Tin Tomanić)

vatro 2