USKORO ISPOSTAVA HITNE MEDICINE U GRADU MURSKO SREDIŠĆE

Stručno i Upravno vijeće zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije podržalo je inicijativu Grada Mursko Središće za ustrojavanje Ispostave hitne medicine u Gradu Mursko Središće. Svome osnivaču Međimurskoj županiji podnijeli su Prijedlog za širenje Mreže hitne medicine. Prijedlog donosimo u prilogu. (rt)

02

03