Usklađivanje s zakonom Statuta i Poslovnika Grada Mursko Središće

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Statut Grada Mursko Središće i Poslovnik o radu Gradskog vijeća – usklađivanje s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

  Zbog izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o lokalnim izborima Grad Mursko Središće trebao je pristupiti izmjenama Statuta Grada Mursko Središće i Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Glavne izmjene se odnose na smanjenje broj gradskih vijećnika s 15 na 13, ukidanje funkcije zamjenika gradonačelnika i uvođenje institucije privremenog zamjenika te na reguliranje promjene odnosa Gradonačelnika i Gradskog vijeća u odnosu na sadašnji Statut. Ujedno se mijenja i način konstituiranja Gradskog vijeća nakon izbora te se utvrđuje da Pročelnik Ureda nadležan za poslove Gradskog vijeća saziva konstituirajuću sjednicu, a do sada je to činio čelnik tijela Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji. Prijedlog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća prihvaćen je jednoglasno s 13 glasova ZA.

Prije donošenja novog Statuta i Poslovnika održana je sjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost koja je jednoglasno s tri glasa ZA usvojila Prijedlog novog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

(Grad Mursko Središće)