UREĐUJE SE ZGRADA ZA ARHIVU GRADA

Temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, a temeljem rješenja iz postupka stručnog nadzora izdanog od strane Državnog arhiva za Međimurje DAM –Štrigova, Grad Mursko Središće obvezan je osigurati i opremiti zaseban prostor za pismohranu i arhiv.

Za tu svrhu Grad je namijenio zgradu odmah do gradske uprave čija je obnova i preuređenje počela ovih dana. Također Bojan Bračko referent za  informiranje i administrator položio je 20.11. prošle godine u Zagrebu ispit za djelatnike u pismohranama te će gradska arhiva imati i stručnog voditelja. (rt)

IMG_20150330_094959