ULICE U ISTARSKOM NASELJU I KRIŽOVCU DOBIVAJU NOVI ASFALT – 122. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 04.04.2016. godine na 122. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić i Antun Šimunić), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. „Eko-vet proizvodnja“ d.o.o., Dužice 1, Zagreb – Grad Mursko Središće prihvaća prijedloge ugovora za: 1) uspostavu sustava financijskog upravljanja i kontrole FMC, 2) realizaciju projekta identifikacije imovine, procjena imovine i strategija upravljanja imovinom za razdoblje 2016. – 2018. godine, 3) izradu strateškog plana za Grad Mursko Središće – te se isti sklapaju,
  1. 2. „DK elektrousluga“ j.d.o.o., Čakovečka 56, Peklenica – ponuda za javnu rasvjetu mjesta Peklenica – prihvaća se ponuda za javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 3.535,24 kn, uključujući PDV,
  1. 3. „DK elektrousluga“ j.d.o.o., Čakovečka 56, Peklenica – ponuda za javnu rasvjetu, odvojak Martinske ulice u Murskom Središću – prihvaća se ponuda za javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 3.745,24 kn, uključujući PDV,
  1. 4. Udruga mažoretkinja Murskog Središća, Kralja Zvonimira 36, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za donaciju povodom odlaska na državno prvenstvo u mažoret plesu u Cavtat od 22.04. do 24.04.2016. godine, te usvaja zaključak da će Udruga mažoretkinja Murskog Središća nakon razmatranja zamolbi i programa od strane Povjerenstva za udruge dobiti odobrena značajnija sredstva za svoj ukupni program rada,
  1. 5. Kao najpovoljnija ponuda za asfaltiranje ulice u ulici Istarsko naselje u Murskom Središću odabire se ponuda tvrtke TEGRA d.o.o. u ukupnom iznosu od 142.817,00 kn, uključujući PDV,
  1. 6. Kao najpovoljnija ponuda za asfaltiranje staze u Križovcu odabire se ponuda tvrtke TEGRA d.o.o. u ukupnom iznosu od 8.580,00kn, uključujući PDV,
  1. 7. Kao najpovoljnija ponuda za asfaltiranje ulice u Križovcu odabire se ponuda tvrtke TEGRA d.o.o. u ukupnom iznosu od 42.317,50 kn, uključujući PDV,
  1. 8. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1)  Dolores Vrtarić, voditeljica odsjeka za opće društvene djelatnosti, zadužuje se za izradu adresara osnovnih škola na području Međimurske, Varaždinske, Koprivničko – križevačke, Krapinsko – zagorske, Bjelovarsko – bilogorske županije i Grada Zagreba, sa ciljem promoviranja novog turističkog aranžmana Grada Mursko Središće „Rudarsko murska šetnja“ i slanja ponuda za isti,

2)  Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za prikupljanje ponuda za uređenje javnih zelenih površina na području Grada Mursko Središće.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/995

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 06.04.2016.                                                                        Dražen Srpak