Udruga Međimurski potrošač i Međimurski demokratski savez provode zajedničke aktivnosti

Udruga “Međimurski potrošač” u suradnji sa Međimurskim demokratskim savezom,  organizira aktivnost na kojoj će građane Međimurja, razgovorom i pisanim materijalima, upoznati s pravima potrošača.

Međimurski potrošači se o svojim pravima mogu informirati na štandu na Trgu Republike u Čakovcu, u subotu, 22. prosinca 2018. godine, u vremenu od 10 do 12 sati.

Osnovni cilj Udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj, pa tako i Udruge “Međimurski potrošač”,  je stvaranje modernog i razvijenog socijalno osjetljivog

gospodarstva u kojem se potrošači osjećaju zaštićeno, sigurno i zadovoljno, te na tržištu nastupaju kao ravnopravni dionici. Aktivnosti Udruga za zaštitu potrošača

usmjerena su na zaštitu pet osnovnih prava ugrađenih u nacionalne politike članica Europske unije: zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, zaštitu gospodarskih interesa potrošača, pravo potrošača da budu informirani i educirani o svojim pravima, pravo na pravnu zaštitu potrošača, pravo na naknadu štete i udruživanje, zastupanje i sudjelovanje potrošača.

Predsjednik Udruge “Međimurski potrošač”

Zlatko Polišanski