Tko je raspustio mjesnu samoupravu u Gornjem Mihaljevcu?

Žitelji naselja Gornji Mihaljevec su se našili u čudu i pitaju se tko im je „ukrao“ mjesnu samoupravu?  Iz nekog nepoznatog razloga u sjedištu Općine Gornji Mihaljevec istoimenom naselju je iz nekog razloga uskraćeno pravo na mjesnu samoupravu tj. da imaju svoj Mjesni odbor.

Statutom Općine Gornji Mihaljevec u članku  58. određeno je da Općina Gornji Mihaljevec ima 12 Mjesnih odbora, među kojima je izrijekom naveden i MO Gornji Mihaljevec.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske – Mjesna samouprava (gov.hr)

Na mrežnim stranicama Općine Gornji Mihaljevec je navedeno 11 mjesnih odbora,

VMO (gornjimihaljevec.hr)

a među njima MO u naselju Gornji Mihaljevec ne postoji.

Na mrežnim stranicama Općine Gornji Mihaljevec vidljivo je  da ja na zadnjim lokalnim izborima (2017. godine) u Općini za VMO Gornji Mihaljevec izabrana kandidacijska lista grupe birača, koje je nositelj bio Goran Miljančić, te su sa te liste u VMO izabrani: Marko Miljančić, Saša Kralj, Zoran Lovrec, Sanela Petković, Vilim Novak, Gordana Knezić, Saša Branda, Danijela Lovrec-Blešč i Jasenka Novak.

Konani-rezultati-VMO.pdf (gornjimihaljevec.hr)

Statut Općine Gornji Mihaljevec čl. 75. određuje da nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može VMO ako ono učestalo krši odredbe tog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Javnosti nije poznato je li Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec iskoristio to statutarno pravo i tražio od Općinskog vijeća da raspusti VMO Gornji Mihaljevec, ali u tom slučaju bi trebali biti provedeni novi izbori što nije učinjeno, čime je uskraćeno pravo sumještanima na mjesnu samoupravu.

Mještani Gornjeg Mihaljevca su zbunjeni i pitaju se je li to Općina preuzela zaštitu interesa mještana ili je Načelnik Općine, njihov sumještanin, samovoljno raspustio VMO, moguće kao aktivnost predizborne kampanje na kojoj će se, kako je najavio, po treći puta kandidirati za načelnika Općine.

(R. Tomanić, foto: Wikipedia, ilustracija)