Suradnja nema alternativu

Grad Mursko Središće i Općina Mala Subotica više godina surađuju na projektima te je želja da se ta suradnja okruni potpisom Sporazuma o suradnji

Danas su se susreli gradonačelnik Grada Mursko Središće te načelnik Općine Mala Subotica na potpisivanju sporazuma o suradnji na provođenju projekta Vrtić za sve. To je već drugi projekt koji će zajedno provoditi na obostrano zadovoljstvo te na korist ljudi koji žive u te dvije lokalne zajednice. Gradonačelnik Dražen Srpak predložio je načelniku Valentinu Škvorc potpisivanje Sporazuma o suradnji Grada Mursko Središće te Općine Mala Subotica, a što bi zasigurno potaknulo još jači angažman obje lokalne samouprave te svih njenih čimbenika društvenog života. Suradnja je svakako moguća, osim na zajedničkom provođenju EU projekata, na polju sporta, kulture, vatrogastva, raznih udruga civilnog društva za što zasigurno postoje potencijali u obje lokalne zajednice. Čelnici dviju lokalnih samouprava dogovorili su da će zajednički pripremiti tekst Sporazuma koji će zatim biti uvršteni na dnevni red nekog od sljedećih Gradskih ili Općinskih vijeća na usvajanje. Nakon usvajanja upriličilo bi se svečano potpisivanje uz predstavljanje potencijala pogodnih za suradnju. Želja je da potpisivanje bude u danima između dana Grada Mursko Središće 27.lipnja. na sv. Ladislava te dana Općine Mala Subotica 2. srpnja povodom posvećenja župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije i da se upriliči prigodni sportski i kulturni program.

(GMS)