Sunčana Glavak imenovana izvjestiteljicom Europskog parlamenta za smanjenje emisija u zrakoplovstvu u sklopu paketa ,,Fit for 55“

Zastupnica Sunčana Glavak, članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI), imenovana je izvjestiteljicom Europskog parlamenta za izvještaj o smanjenju emisija u zrakoplovstvu, koji je dio paketa ,,Fit for 55“.

Europska komisija paketom ,,Fit for 55“ u srpnju je donijela niz prijedloga kako bi se, do 2030. godine, klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama te politikama o korištenju zemljišta smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55% u usporedbi s razinama iz 1990.

Emisije iz zračnog prometa čine 2-3% globalnih emisija CO2, a od 1990. znatno su se povećale i na razini EU-a i na globalnoj razini. Na EU razini, emisije CO2 iz zračnog prometa u 2018. činile su 3,7% ukupnih emisija iz gospodarstva ili 15,7 % emisija CO2 iz prometnog sektora.

,,Jasno je da moramo zajednički djelovati kako bismo ispunili naše nove klimatske ciljeve i smanjili emisije stakleničkih plinova. U taj proces moramo snažnije uključiti i zrakoplovni sektor, ali uvijek imajući na umu naše građane te konkurentnost zrakoplovnog sektora, kako bi zelena tranzicija bila provedena na pravedan i uključiv način“, ističe eurozastupnica Sunčana Glavak.

Snažnije uključivanje zrakoplovstva u klimatske ciljeve EU-a

Prijedlogom Komisije uvodi se izmjena zakonodavstva o sustavu EU-a za trgovanje emisijama (ETS EU-a) u dijelu koji se primjenjuje na zrakoplovstvo.

Cilj je dodatno uključiti zrakoplovni sektor u ispunjavanje klimatskih ciljeva EU-a. To će se ostvariti putem brojnih mjera, posebno u kontekstu dostupnih emisijskih jedinica za zrakoplovstvo, koje određuju dopuštenu količinu emisija CO2 za zrakoplovne tvrtke.

U zrakoplovnom sektoru trenutno se na dražbama trguje s 15% emisijskih jedinica, dok se preostali iznos dodjeljuje besplatno. Ovim izvještajem planira se postupno ukidanje besplatnih jedinica. Tako će se utjecati na količinu prihoda od dražbi koji će biti dostupni za borbu protiv klimatskih promjena i olakšati tranziciju sektora, potaknuti ulaganja u inovacije i primjenu novih održivih goriva.

Potrebno je imati na umu i utjecaj novih mjera na cijene avionskih karata te osiguravanje jednakih uvjeta za zračne prijevoznike na istim linijama, u pogledu njihovih obveza. (rt)