STRUČNI KOLEGIJ O BIKOVIMA, ANKETI U PEKLENICI, BESPLATNOJ KNJIŽNICI I ŠKOLSKOJ KUHINJI, HRVATSKOM BALU ITD…

Održana je 147. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja je do sada bila najobuhvatnija i najopsežnija u svome rasponu pa je doneseno čak 22 zaključka iz raznih područja vezanih uz život Grada.  Neke od njih donijeli smo i obradili pojedinačno jer su oni to zahtijevali, a o čemu se još raspravljalo i koje su odluke donijete pročitajte u nastavku.  (rt)

Danijel Režek – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za tiskanje knjige i realizaciju izložbe kolekcije skulptura bikova u iznosu od 5.000,00 kuna.

Mutvar Mirjana, Miklavec 34 a – temeljem podnijete zamolbe za zakup zemljišta za k.č.br.  790 i 1012 u k.o. Grad Mursko Središće raspisati će natječaj za zakup zemljišta, po cijeni koja je definirana Pravilnikom o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake (NN 107/13)

„Međimurje Zaing“ d.o.o., Zagrebačka ulica 77, Čakovec –obavijest o periodičkom ispitivanju; voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Antun Šimunić zadužuje se za  obnovu provedbe ispitivanja sredstva za rad, radne okoline, procjene rizika i hidrantsku mrežu na objektu/pogonu/lokaciji.

Ivana Sakač, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice zadužuje se za analizu financijskog održivog stanja oslobađanja ili djelomičnog oslobađanja članarine za knjižnicu za učenike 1. razreda Osnovne škole.

Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda grada zadužuje se za provedbu predradnji za osnivanje komunalnog poduzeća i registraciju kod Trgovačkog suda.

Mjesni odbor Peklenica zadužuje se provedbu anketiranja kućanstva u svezi postavljanja novog antenskog stupa na k.č.br. 454, k.o. Peklenica. Anketirati će se svako kućanstvo u Peklenici i to putem anketnog listića, kojeg će izraditi pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić.

Drago Belše, referent za komunalno redarstvo zadužuje se za organizaciju daljnjeg čišćenja i zbrinjavanja odbačenog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće.

Drago Belše, referent za komunalno redarstvo zadužuje se za dogovor sa Mjesnim odborom Sitnice oko prikupljanja komunalnog otpada u neposrednoj blizini naselja. Grad Mursko Središće će organizirati odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada.

Grad Mursko Središće nastavlja sa financiranjem besplatne školske kuhinje za 3. dijete (i svako slijedeće) iz iste obitelji koje pohađa Osnovnu školu, te se Marija Kraljić, pročelnica Odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb zadužuje za kontaktiranje sa tajništvom Osnovne škole Mursko Središće za dobivanje podataka o broju djece, te o razmatranju mogućnosti financiranja 50% troška školske kuhinje i za 2.dijete iz iste obitelji u 2017. godini.

Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za prikupljanje 3 ponude za asfaltiranje ceste prema reciklažnom dvorištu

Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za koordinaciju oko obnove rukometnog igrališta, u suradnji sa ravnateljem Osnovne škole Mursko Središće, obzirom da je nositelj obnove Osnovna škola.

Marija Kraljić pročelnica Odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb zadužuje se za kontaktiranje sa načelnicom pobratimljene Općine Narda u Mađarskoj u svezi donacije u iznosu od 1.500,00 eura za pomoć kod organizacije Hrvatskog bala u Općini Szombathely.

Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda grada zadužuje se za daljnji otkup zemljišta u Frgovu, na novo uređenom dijelu šetnice uz Muru.

Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za postavljanje klupica na novo uređenom dijelu šetnice uz Muru.