STRUČNI KOLEGIJ GRADONAČELNIKA – ZAKLJUČCI 67. SJEDNICE

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 17.11.2014. godine na 67. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Podružnica umirovljenika Mursko Središće – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za kupnju poklona starijim osobama u domu umirovljenika, te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn, iz sredstava za umirovljenike,

2.      Teniski klub Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje obavijest o potrebi sanacije trećeg teniskog igrališta u Murskom Središću te usvaja zaključak da TK „Mursko Središće“ može početi sa radovima sanacije tek nakon što predsjednik kluba Dario Mikulić službeno prezentira potrebne radove i financijsku konstrukciju, i dostavi zapisnik o navodno održanoj izbornoj skupštini teniskog kluba za koju Grad nije bio obaviješten. Zbog radova koji su obavljeni pred nekoliko godina a zbog čega su nastale nejasnoće u svezi financiranja istih, mora se točno utvrditi način financiranja i opseg potrebitih radova, te se nakon toga, ako će svi uvjeti biti ispunjeni, može pristupiti radovima uz primjenu svih zakonskih normativa za iste,

3.      „Inspekt“ d.o.o., Augusta Šenoe 32, Zagreb – gradonačelnik usvaja ponudu za izradu Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Mursko Središće, u iznosu od 4.375.00 kn, uključujući PDV, što će se osigurati u rebalansu gradskog proračuna,

4.      Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) gradonačelnik usvaja zaključak o svečanom obilježavanju gradskog blagdana Svete Barbare dana 04.12., prema sljedećem programu: 09,30 sati – potpisivanje Sporazuma o bratimljenu između Općine Narda (Mađarska) i Grada Mursko Središće; 10,00; – sveta misa i prigodan program u crkvi Svetog Ladislava i Marija Kraljice; 11,30 – polaganje cvijeća i molitva kod Svete Barbare; 11,45 – polaganje vijenca kod spomenika rudarima u centru Murskog Središća; 12,00 – otvaranje ispostave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (prostorije DVD Mursko Središće); 12,30 – druženje u TK „Cimper“ domjenak za bivše rudare, goste i uzvanike,

2) gradonačelnik usvaja zaključak kojim se komunalni odjel, u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste Čakovec, zadužuje za provjeru oštećenja kolnika u Frankopanskoj ulici u Murskom Središću,

3) gradonačelnik usvaja zaključak o rashodovanju vozila Lada Niva (2005. godina proizvodnje, 94917 prijeđenih kilometara), te će se isto prodati putem javne dražbe po početnoj cijeni od 12.000,00 kn. Grad Mursko Središće će za potrebe komunalnog redarstva kupiti novo vozilo putem leasinga, a za pribavljanje ponuda i provođenje postupka zadužuje se referent za graditeljstvo Šimunić Antun.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/­1313

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 17.11.2014.                                                                       Dražen Srpak