STRUČNI KOLEGIJ GRADONAČELNIKA DONIO JE I OVE ODLUKE

 1. 141. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće održana je 07.11.2016. godine, a uz odluke koje smo objavili pojedinačno odlučeno je i sljedeće:
 1. 1. NK „Rudar“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za nabavu koševa za smeće (3 komada) od strane Grada Mursko Središće, koji će biti postavljeni uz dječje igralište na Šoderki, uz obavezu da iste postavi i čisti NK „Rudar“,
 1. 2. „Defensor“, Zagrebačka 71, Varaždin – usvaja se ponuda za izvršenje poslova i zadaća iz područja civilne zaštite u 2016/2017. godini, zaključenjem ugovora u trajanju od godinu dana po cijeni od 720,00 kn plus PDV mjesečno,
 1. 3. Udruga za sindrom down Međimurske županije, A.Schulteissa 19, Čakovec – usvaja se ponuda za kupnju kalendara „Velike i male zvijezde“ za 2017. godinu, te se naručuje 50 komada kalendara sa tiskom logotipa Grada Mursko Središće,
 1. 4. Gradonačelnik usvaja prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 1. 5. „Eko-Vet Proizvodnja“ d.o.o., Dužice 1, Zagreb – temeljem traženja dostave dokumentacije za strategiju upravljanja imovinom, gradonačelnik usvaja Odluku o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Grada Mursko Središće za razdoblje 2016. – 2018. godine, te se u navedeno tijelo imenuju: Vrtarić Zvonko – zamjenik gradonačelnika, Štefanić Miljenko – pročelnik i Šimunić Antun – voditelj,
 1. 6. Udruga veterana 7. gardijska brigada „Puma“, Harambašićeva 34, Varaždin – zamolba za pokroviteljstvo 25. obljetnice osnutka u prosincu 2017. godine prima se na znanje ali se istoj ne može udovoljiti obzirom što je Grad početkom 2016. godine za sve donacije udrugama raspisao javni poziv temeljem kojeg se udrugama za njihov rad dodjeljuju sredstva a iznimno se može dodijeliti sredstva samo za aktivnosti koji nisu mogle biti planirane i to isključivo putem povjerenstva. Temeljem navedenog, podnositelj zamolbe se upućuje da se javi na Javni poziv za sufinanciranje projekata-programa-manifestacija udruga u 2017. godini, koji će biti objavljen početkom sljedeće godine u lokalnim tjednicima i na web stranici Grada Mursko Središće mursko-sredisce.hr
 1. 7. Gradonačelnik usvaja Izvedbeni program rada zimske službe 2016/2107. godine za nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Mursko Središće,
 1. 8. DVD Peklenica – gradonačelnik usvaja zaključak kojim se odobrava isplata 31.250,00 kn iz sredstava za kapitalne donacije u vatrogastvu u 2017. godini, u svrhu završnog opremanja malog navalnog vozila DVD Peklenica,
 1. 9. HSU – Hrvatska stranka umirovljenika, Županijska organizacija Čakovec, Strossmayerova 9, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje inicijativu da se u proračun Grada Mursko Središće za 2017. godinu uvrsti novčana naknada za uskršnje blagdane za umirovljenike, te daje sljedeći odgovor – Grad Mursko Središće već godinama pomaže umirovljenicima s područja Grada koji imaju mirovine ispod 2.000,00 kn mjesečno, na način da se istima isplaćuje poklon bon u iznosu od 150,00 kn za božićne blagdane. Dakle, novčana naknada kao pomoć umirovljenicima nije nikakva novina za Grad Mursko Središće te nam je drago što i drugi subjekti u svojoj inicijativi slijede višegodišnju akciju Grada za pomoć umirovljenicima. U tome već višegodišnjem projektu Grad surađuje sa Udrugom umirovljenika Mursko Središće a ne sa političkom strankom HSU. Ukoliko će projekt pomoći umirovljenicima biti cjeloviti županijski projekt, Grad Mursko Središće će se pridružiti istome, iako, kao što navodimo, već više godina dajemo pomoć umirovljenicima za božićne blagdane,
 1. 10. Gradonačelnik obaviještava javnost i moli građane da komunalnom redaru na telefon 098212010 jave sve uočene prekršaje bacanja i odlaganja smeća na javnim i privatnim površinama tj. u prirodi, te će referent za komunalno redarstvo dalje službeno postupiti prema Odluci o komunalnom redu. (rt)