STOP KOMARCIMA – TRETIRANJE LARVI NA 4 LOKACIJE U GRADU M. SREDIŠĆE

Obavještavamo građane i javnost da će Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije dana 27.06.2016. godine (ponedjeljak) vršiti tretiranje larvi komaraca, na sljedećim lokacijama prema njihovom nalazu.

Popis trenutno nađenih aktivnih legla komaraca:

 
1. Štrukovec – odvodni kanal koji prolazi kroz središte naselja -cijelom dužinom naselja

  1. 2. Ribnjak Zalešće – lijevo od samog ribnjaka (ribnjak se ne tretira) nalazi se kanal obrašten trstikom, a iza navedenog kanala manja graba s vodom
  1. 3. Mursko Središće – Murska ulica – iza/ispod dječjeg igrališta i putem prema skeli lijevo i desno prema skeli (naplavne površine)
  1. 4. Hlapičina – kanal kod nogometnog igrališta (obrašten)

Navedene lokacije obraditi će se larvicidnim sredstvima, a ovim putem molimo vlasnike starih guma na lokaciji između Vratišinca i Peklenice  (farma s desne strane) da se gume odstrane tj. propisno zbrinu jer su također prepune larvi komaraca kao i stare gume na ulazu u Mursko Središće.

Također molimo sve građane Grada Mursko Sredšiće da na svojim posjedima propisno zbrinu gume i druge npr. posude u kojima se skuplja voda jer takve predstavljaju izvor larvi komaraca i potencijalnih zaraza. (rt)

unnamed-110