ŠTO JE GRAD MURSKO SREDIŠĆE NAPRAVIO U 2015. GODINI?

Investicije u 2015.g. u Gradu Mursko Središće i okolnim naseljima

Kroz 2015. godinu svi zajedno trudili smo se ostvariti planove koje smo si zacrtali na početku godine, stoga smo ravnomjerno ulagali u razvitak svih naselja na području Grada. Neke investicije završili smo u ovoj godini, dok neke od dolje navedenih nastavljamo u 2016. godini.

U Gradu Mursko Središće započeli smo sa III. fazom rekonstrukcije/adaptacije Centra za kulturu. Ukupna vrijednost  III. faze rekonstrukcije iznositi će preko 1.000.000,00 kuna. Kao što smo i prethodnih mjeseci pisali, dio sredstava odobreno nam je kroz projekt Ministarstva kulturu, sa 100.000,00 kuna pomaže nam Međimurska županija, a ostatak sredstava osigurali smo u gradskom proračunu. U Ministarstvo kulture u 9.mj. kandidirali smo projekt IV. faze rekonstrukcije Centra za kulturu u iznosu od 850.000,00 kuna. Također, čekamo što će biti sa mjerom 7., podmjerom 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, gdje nam je u planu kandidirati zadnje dvije faze rekonstrukcije Centra za kulturu, koje uključuju unutarnju adaptaciju i  opremanje. Ujedno u mjeru 7, ulaze i projekti obnove društvenih domova, ulaganja u prometnu infrastrukturu, pa smo planirali da apliciramo projekti projekt obnove zgrade DVD-a Mursko Središće i dogradnju sportskih prostorija NK Rudar.Ulica Antuna Mihanovića već je kandidirana kroz MUP-ov program nacionalne sigurnosti u prometu Nakon tri godine naselje Sitnice dobilo je javnu rasvjetu. Iz središta grada maknuti će se antenski stup, dok se novi radi na relaciji Mursko Središće-Selnica.

Dječji vrtić smo izvana kompletno obnovili. Stavljena je nova fasada, koju smo većim dijelom podmirili iz gradskom proračuna, a dijelom sa sredstvima Ministarstva gospodarstva. Uređeni je okoliš oko zgrade (uklonjeno staro drveće, postavljeni su betonski tlakovci oko zgrade, uređene su stepenice i podest ispred glavnog ulaza, završeni su radovi  krovne odvodnje, fekalne kanalizacije, oborinske odvodnje.  Vrijednost radova iznosi oko 500.000,00 kn.

U Peklenici je završena pješačko – biciklistička staza u Čakovečkoj ulici. Vrijednost radova iznosi 1.100.000,00 kn.. Završena je I. faza obnove društvenog doma, obnovljeno je krovište, čime se dobilo na novim prostorijama za udruge. Obnova društvenog doma bila je financirana iz gradskog proračuna 220.000,00 kn i sredstvima Međimurske županije, 60.000,00 kn.

U Križovcu se nastavlja projekt obnove vatrogasnog spremišta u sklopu Javne ustanove za zaštitu prirode. Projekt obnove, izrada krovišta iznositi će 84.000,00 kn, a 2/3 će se financirati iz gradskog proračuna, dok će 1/3 financirati Javna ustanova.

U Hlapičini se odustalo od rušenja vrijedne kulturne zgrade Stare škole, te smo odlučili da ćemo ju sačuvati, obnoviti i prenamijeniti u turističke svrhe – muzej Ivanovaca. Dogovoreno je sa

Međimurskom županije da se najprije krene sa adaptacijom krovište koje prijeti urušavanju, te će se tesarski radovi financirati 50% iz gradskog proračuna i 50% iz proračuna Međimurske županije ,a najnužnija sanacija krovišta iznosi 24.000,00 kn.

U naselju Štrukovec asfaltirali smo gornju ulicu,uređivali društveni dom, te krenuli sa projektom očuvanja i stavljanja u funkciju Centra za posjetitelje i interpretaciju „Majur“. Zamišljeno je da Majur bude centralno središte za OPG-eve s područja Međimurja, kamp odmorište, urediti će se interpretacijska prostorija „Putuj poštanskom kočijom kroz Međimurje/Hrvatsku“. Projekt je kandidiran u Ministarstvo turizma.

(GMS)

SAM_2387