Stipo Mlinarić podnio prijavu protiv Tomaševića, ZAGREB JE NAŠ i MOŽEMO zbog nedopuštenog financiranja

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe na današnjoj je konferenciji za medije izvijestio da je podnio kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske protiv stranaka Zagreb je naš! i Možemo! kao i protiv kandidata za gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića zbog postojanja sumnje da su počinili prekršaje nedopuštenog financiranja političkih stranaka i kandidata. O predmetu kaznene prijave na konferenciji su pored Stipe Mlinarića govorili i odvjetnik Željko Olujić i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić.

Domovinski pokret
FOTO: Mirko Jankovic
Domovinski pokret
FOTO: Mirko Jankovic

Stipo Mlinarić je istaknuo da se stranka Možemo! financira nelegalno preko njemačke stranke Zelenih preko instituta koji su otvorili u Hrvatskoj što je protuzakonito i protivno Ustavu Republike Hrvatske. Željko Olujić je ocijenio da se radi o ozbiljnom prekršaju i naznaci osnovane sumnje u izvršenje kaznenog djela.

Mario Radić dao je šire objašnjenje o tome u čemu se sastoji protuzakonito postupanje okrivljenika. „S jedne strane imamo stranku Zelenih koja osniva institut Heinrich-Böll-Stiftung. Taj institut uplaćuje novac u Institut za političku ekologiju, a to su sve instituti pod navodnim znacima, i iz tog instituta nastaju stranke Možemo! i Zagreb je naš!. Gospodin Tomašević je bio koordinator oba instituta. Imamo ovdje na početku trag novca od jedne stranke koja je stranka u Saveznoj Republici Njemačkoj i koja ima identične ciljeve kao i stranka u Republici Hrvatskoj, a to je Možemo! Ustavom Republike Hrvatske zabranjeno je financiranje stranih pravnih osoba i političkih stranaka. Ovo je čak loše prikriven trag novca“.

Radić je pozvao sve političke stranke u Republici Hrvatskoj da se izjasne o ovome slučaju i o tome je li njima normalno da strana politička stranka financira političku stranku u Hrvatskoj.

U kaznenoj se prijavi navodi da je stranka Zagreb je naš! od ožujka 2017., a Možemo! od ožujka 2019. do svibnja 2021. kao političke stranke, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja, financijska sredstva za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti političke stranke i financiranja izborne promidžbe za izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba, stekli od strane pravne osobe Heinrich-Böll-Stiftung e. V. iz Savezne Republike Njemačke preko udruge Institut za političku ekologiju. Kao kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba Tomislav Tomašević je, dodaje se u prijavi, sredstva za promicanje svoga političkog djelovanja stekao na isti način koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske koji ne dopušta da se političke stranke financiraju novcem iz inozemstva.

Služba za odnose s javnošću Domovinskog pokreta

Domovinski pokret
FOTO: Mirko Jankovic

U Zagrebu 13. svibnja 2021.

OPĆINSKOM DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

U ZAGREBU

Zagreb, Gajeva 30a

Temeljem članka 82. stavka 3. Prekršajnog zakona u vezi s člankom 204. stavkom 1. Zakona o kaznenom postupku, Stipo Mlinarić iz Zagreba, Ulica Ante Topić – Mimare 3A, OIB: 12494299118, zastupan po Željku Olujiću, odvjetniku iz Zagreba, podnosi

 

 

PRIJAVU

protiv

1.okrivljenika političke stranke ZAGREB JE NAŠ!, Zagreb, Matije Valjavca 8, OIB: 14514989418

2.okrivljenika političke stranke MOŽEMO! – politička platforma, Zagreb, Trpinjska ulica 5, OIB: 56908453917

3.okrivljenika kandidata TOMISLAVA TOMAŠEVIĆA, Zagreb, Ulica Matije Valjavca 8, OIB: 73471207331, rođenog 13. siječnja 1982.

zbog postojanja sumnje da bi počinili prekršaje nedopuštenog financiranja političkih stranaka i kandidata iz članka 46. stavka 1. podstavka 1. i stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, br. 29/19 i 98/19), koje djelo je počinjeno na način da bi

  1. okrivljenik u razdoblju od ožujka 2017., a 2.okrivljenik u razdoblju od ožujka 2019., oboje do svibnja 2021. kao političke stranke, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja, financijska sredstva za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti političke stranke i financiranje izborne promidžbe za izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/21-04/105, URBROJ: 50301-21/06-21-2 od 14. travnja 2021. stekli od strane pravne osobe Heinrich-Böll-Stiftung e.V., Savezna Republika Njemačka, preko udruge Institut za političku ekologiju, Zagreb

čime su 1.okrivljenik i 2.okrivljenik počinili prekršaje iz članka 46. stavka 1. podstavka 1. i stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, br. 29/19 i 98/19), kažnjivo po članku 87. stavku 1. točki 27. i stavku 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

3.okrivljenik tijekom 2021. kao kandidat za izbor gradonačelnika Grada Zagreba, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja, financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Grada Zagreba na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, KLASA: 022-03/21-04/106, URBROJ: 50301-21/06-21-2 od 14. travnja 2021. stekao od strane pravne osobe Heinrich-Böll-Stiftung e.V., Savezna Republika Njemačka, preko udruge Institut za političku ekologiju, Zagreb

čime je 3.okrivljenik počinio prekršaje iz članka 46. stavka 1. podstavka 1. i stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, br. 29/19 i 98/19), kažnjivo po članku 87. stavku 1. točki 27. i stavku 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Obrazloženje

1.okrivljenik je upisan u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske 3. ožujka 2017., a 2.okrivljenik 14. ožujka 2019. 1.okrivljenika predstavlja i zastupa kao koordinator 3.okrivljenik, koji je ujedno član koordinacije 2.okrivljenika.

Od početka političkog djelovanja 1.okrivljenika i 2.okrivljenika stvarni troškovi financiranja redovitih političkih aktivnosti značajno premašuju njihove prihode iskazane u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima.

Također, za vrijeme (i prije) izborne promidžbe za izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba (2021.) za koje su 1.okrivljenik i 2.okrivljenik zajedno s Novom ljevicom – NL i Zelenom alternativom – održivi razvoj Hrvatske – Zelena alternativa – OraH za grad formirali koaliciju i izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Grada Zagreba (2021.) 3.okrivljenika kao kandidata, uzimajući u obzir stvarni broj izvršenih medijskih usluga i cijene medijskog oglašavanja, kao i druge radnje u svrhu javnog predstavljanja svojih izbornih programa i dostavljena izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, razvidno je da stvarno nastali troškovi svih tih radnji daleko prelaze troškove navedene u izvješćima i da prikazane primljene donacije i vlastita sredstva nisu dostatna za njihovo namirenje.

Postoje snažne indicije o povezanosti financiranja političkog djelovanja 1.-3.okrivljenika sa stranom pravnom osobom Heinrich-Böll-Stiftung e.V., Savezna Republika Njemačka preko udruge Institut za političku ekologiju, Zagreb, Trg Kralja Tomislava 19, OIB: 61668972811.

Naime, udruga Institut za političku ekologiju osnovana je 10. lipnja 2014. i od početka djelovanja kao neprofitna pravna osoba, čija je osoba ovlaštena za zastupanje bio 3.okrivljenik, gotovo isključivo je financirana od stranih donacija, i to u 2015. u iznosu 1.187.570 kn od ukupno ostvarenih prihoda 1.197.045 kn, u 2016. u iznosu od 2.801.491 kn od ukupno ostvarenih prihoda 2.907.669 kn, u 2017. u iznosu od 2.543.834 kn od ukupno ostvarenih prihoda 2.696.069 kn, u 2018. u iznosu od 2.312.693 kn od ukupno ostvarenih prihoda 2.507.419 kn, u 2019. u iznosu od 1.493.739 kn od ukupno ostvarenih prihoda 2.887.327 kn i u 2020. u iznosu od 1.315.086 kn od ukupno ostvarenih prihoda 3.004.996 kn, pri čemu nisu uzete u obzir donacije inozemnih vlada niti institucija i tijela EU, nego u konkretnom slučaju njemačke zaklade Heinrich-Böll-Stiftung e.V. osnovane od njemačke političke stranke Zeleni čiju političku ideologiju i program promiču 1.-3.okrivljenik.

Udruga Institut za političku ekologiju nastala je kao rezultat suradnje njegovih osnivača aktivnih u inicijativi Pravo na grad, udruzi Zelena akcija, organizaciji Grupa 22 i hrvatskom uredu njemačke zaklade Heinrich-Böll-Stiftung e.V. Upravo je 3.okrivljenik bio jedan od pokretača inicijative Pravo na grad, predsjednik udruge Zelena akcija, suosnivač Grupe 22 i voditelj hrvatskog ureda njemačke zaklade Heinrich-Böll-Stiftung e.V. kao koordinator programa za ekologiju. Također, ciljevi navedene udruge u cijelosti korespondiraju s političkom ideologijom i programom njemačke političke stranke Zeleni, dok su nositelji ključnih funkcija udruge ujedno osobe na ključnim funkcijama 1.okrivljenika i 2.okrivljenika, kao i kandidati na kandidacijskoj listi prethodno navedene koalicije 1. okrivljenika, 2.okrivljenika i drugih za izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba (2021.).

Političke stranke svojim djelovanjem, osobito izbornom promidžbom uvjeravajući birače da glasuju za njih utječu na demokratski proces. Neovisno o tome što nisu tijelo javne vlasti, pridonose izboru nositelja javne vlasti i stoga su od iznimne važnosti za stabilnost države. Nesporno je da su financijska sredstva, a posebno donacije odlučujuće za veličinu izborne promidžbe, a time i za stvaranje i izražavanju volje birača i izborni uspjeh, ali isto tako mogu prikrivati i političku korupciju. Upravo radi toga pravni sustavi poseban značaj daju normativnom uređenju financiranja političkih stranaka.

Tako je u Republici Hrvatskoj samim Ustavom određeno da političke stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine i da se njihovo financiranje uređuje zakonom. Odredbom članka 18. stavka 2. Zakona o političkim strankama (Narodne novine, br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) propisani su načini na koji političke stranke mogu stjecati prihode (članarine, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih propisima dozvoljenih izvora). Nadalje, člankom 46. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma izričito je zabranjeno financiranje političkih stranka i kandidata od stranih političkih stranaka i stranih pravnih osoba, kako izravno tako i preko trećih osoba (posrednika) (stavak 3. navedenog članka).

Dakle, iz navedene odredbe jasno proizlazi da je demokratski proces u Republici Hrvatskoj u rukama hrvatskih građana i da ne može biti financiran od onih koji ne sudjeluju u izbornom procesu (stranih osoba).

Međutim, suprotno navedenom, ukupnost okolnosti koje postoje u međusobnim odnosima udruge Institut za političku ekologiju, njezinog stranog donatora i 1.-3.okrivljenika, stvarno nastali troškovi izborne promidžbe 1.-3.okrivljenika i javno prikazana financijska sredstva i troškovi, ukazuju na protupravno stjecanje financijskih sredstava sa svrhom utjecaja na politički proces u Republici Hrvatskoj i promicanje strane političke ideologije i programa ishođenjem mjera politike u Republici Hrvatskoj u korist te ideologije i programa i strane osobe koja ih promiče.

Slijedom navedenog, podnositelj prijave predlaže da Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu od Državnog izbornog povjerenstva zatraži obavijest o postojanju prijava izbornom povjerenstvu Grada Zagreba od 1.-3. okrivljenika kao izbornih sudionika o financiranju iz nedopuštenih izvora, kao i obavijest o provedbi nadzora zakonitosti financiranja političkih aktivnosti 1.okrivljenika i 2.okrivljenika kao političkih stranaka te zakonitosti financiranja izborne promidžbe 1.-3.okrivljenika i cjelokupnu dokumentaciju, da izvrši uvid u cjelokupnu financijsku dokumentaciju i kretanje financijskih sredstava na računima i imovine udruge Institut za političku ekologiju, utvrdi izvore, način kretanja i raspolaganja financijskih sredstava 1.-3.okrivljenika, te nakon toga podnese optužne prijedloge protiv 1-3.okrivljenika, kao i provede druge radnje za kojima se ukaže potreba, odnosno ako smatra da u konkretnom slučaju postoji indirektni oblik korupcijskog pribavljanja sredstava i zauzvrat ostvarenje utjecaja na politički proces u Republici Hrvatskoj, to jest da su ispunjena obilježja kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti, a koje nije naznačeno u ovoj prijavi, predlaže se da postupi po sadržaju ove prijave i provede odgovarajući postupak.

Prilozi:

  1. Izvještaj o prihodima i rashodima udruge Institut za političku ekologiju za 2015.
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima udruge Institut za političku ekologiju za 2016.
  3. Izvještaj o prihodima i rashodima udruge Institut za političku ekologiju za 2017.
  4. Izvještaj o prihodima i rashodima udruge Institut za političku ekologiju za 2018.
  5. Izvještaj o prihodima i rashodima udruge Institut za političku ekologiju za 2019.
  6. Izvještaj o prihodima i rashodima udruge Institut za političku ekologiju za 2020.

2015PR-RAS-NPF izvješće

2016PR-RAS-NPF izvješće

2017PR-RAS-NPF izvješće

2018PR-RAS-NPF izvješće

2019PR-RAS-NPF izvješće

2020PR-RAS-NPF izvješće