Štefanija Jambrošić imenovana privremenim zamjenikom načelnika Općine Vratišinec Mihaela Grbavca

Načelnik Općine Vratišinec Mihael Grbavec donio je Odluku o imenovanju Štefanije Jambrošić svojim privremenim zamjenikom.

Odluku donosimo u prilogu.

(R. Tomanić)