SOCIJALDEMOKRATI Romi još uvijek najdiskriminiranija skupina u Hrvatskoj

 Saborska zastupnica Socijaldemokrata Romana Nikolić održala je u ponedjeljak predavanje na Filozofskom fakultetu u Osijeku pod nazivom „Anticiganizam“ u kojem je ukazala na problem diskriminacije i marginalizacije te nedostatka integracije s kojom se susreću Romi u Hrvatskoj.

O lošem socijalnom statusu Roma govori porazna statistika da mjesečna primanja smještaju više od 92% romskih kućanstava u rizik od siromaštva, 85% kućanstava koristi socijalne usluge, a trećina Roma živi u ruševnim i neadekvatnim objektima. 70% njih ujedno živi u segregiranim naseljima bez društvenih sadržaja.

Prema rezultatima nedavnih istraživanja o stavovima i razini svijesti o uočena je negativna promjena da sve više ljudi ima predrasude prema Romima. Oni su najdiskriminiranija skupina prema kojoj su sudionici istraživanja izražavali najveću socijalnu distancu.

Lokalni čelnici otežavaju poboljšanje statusa Roma

 „Veliku prepreku unaprjeđenju uvjeta stanovanja Roma pružaju jedinice lokalne samouprave. Jasan primjer takvog ponašanja je stav načelnika Općine Kotoriba Darija Friščića kada je u pitanju legalizacija tamošnjeg romskog naselja. Romska zajednica živi bez vlasništva nad svojim zemljištem, a Općina po pitanju rješavanja te problematike ništa ne poduzima. Takvi primjeri nesavjesnog, a ponekad i diskriminatornog ponašanja čelnika lokalnih samouprava samo otežavaju poboljšanje statusa Roma u Hrvatskoj.“ – naglasila je Nikolić.

Romski učenici suočavaju se i s diskriminacijom i segregacijom u obrazovanju. Pučka pravobraniteljica još 2021. godine preporučila Ministarstvu znanosti i obrazovanja da izradi Akcijski plan desegregacije, no to još nije učinjeno. U međuvremenu se praksa izdvajanja romskih učenika u zasebne razrede i dalje nastavlja, naročito u školama u Međimurju.

Vršnjačko nasilje i segregacija u školama su veliki problem

 Također, vršnjačko nasilje je prema romskoj djeci i dalje jedan od gorućih problema u školama o čemu je svjedočio slučaj koji se dogodio u jednoj osnovnoj školi u Slavonskom Brodu kada su učenici petog razreda pretukli vršnjakinju romske nacionalne manjine.

„Taj slučaj vršnjačkog nasilja nam je dokazao da Romi da nemaju isti položaj u društvu, da njihova borba protiv diskriminacije, socijalne isključenosti i segregacije započinje još u ranoj dobi. Oni su nepoželjni, a pokušaj zataškavanja tog slučaja predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava.“ – kaže Nikolić.

Smatra kako je od izrazite važnosti promicanje temeljnih vrijednosti prihvaćanja drugačijih od nas, tolerancije i empatije te da bi inkluzivno obrazovanje omogućilo romskoj djeci da ostvare svoje pune potencijale.

„Vlada je u lipnju 2021. donijela Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine za koji se nadam da će biti korak k ostvarenju cilja potpune integracija Roma u društvo i iskorjenjivanju diskriminacije, da će omogućiti da se romska djeca obrazuju u integriranim odgojno–obrazovnim ustanovama, te da će pridonijeti zapošljavanju Roma i omogućiti im da više ne živi u siromaštvu.“ – zaključila je Nikolić.

Socijaldemokrati