Socijaldemokrati: Ne odustajemo od iskorištavanja punog potencijala konoplje

Saborska zastupnica Socijaldemokrata Vesna Nađ u jeku je vijesti o legalizaciji kanabisa u Njemačkoj podsjetila kako su upravo Socijaldemokrati ti koji su predložili sličnu inicijativu u Hrvatskoj u vidu Zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje te da će na tom tragu i nastaviti kada budu u poziciji vlasti.

Iskoristivost konoplje nalazimo u mnogim industrijama, od građevinske, prehrambene pa do svemirske. Zbog spojeva koje sadrži koristi se i u liječenju te ublažavanju negativnih posljedica niza vrlo teških bolesti poput multiple skleroze, Chronove bolesti i drugih malignih i teških bolesti.

„Kad smo uputili naš prijedlog nismo imali na umu samo iskorištavanje konoplje u rekreativne svrhe, nego i u zdravstvene, industrijske, znanstveno-istraživačke, te ekološke i fiskalne dobrobiti uzgojem te biljke. Ukazivali smo na zapuštena poljoprivredna zemljišta diljem Slavonije i Banije i iseljavanje iz tih područja i potrebu da se potakne sadnja jedne takve profitabilne i široko upotrebljive biljke koja bi omogućila ostanak stanovništva na tim područjima, pa i potaknula doseljavanje na njih“, istaknula je Nađ.

Navodi kako konoplja može unaprijediti stanje okoliša i smanjiti emisije CO2. Ublažavanje i uklanjanje zakonski definirane granične vrijednosti, koja obuhvaća sadržaj od 0,2% THC–a u suhoj tvari biljke, olakšao bi proizvodnju konoplje, a države koje među prvima u potpunosti legaliziraju i liberaliziraju konoplju imat će najveće koristi od toga jer će privući investicije.

Prijedlogom zakona kojeg su Socijaldemokrati uputili u proceduru obuhvaćena je potpuna liberalizacija i legalizacija konoplje budući da važeći zakonodavni okvir ne propisuje na koji se način mogu proizvoditi mnogi proizvodi od konoplje te ne daje mogućnost proizvodnje konoplje u rekreativne, odnosno, osobne svrhe.

„Javne politike Socijaldemokrata osnovane su na politikama koje će građanima, nakon promjene vladajuće strukture, omogućiti ostanak i dobar život u Hrvatskoj na resursima kojima RH raspolaže, a jedan od najvažnijih je poljoprivredno zemljište. Na žalost izgubili smo dragocjeno vrijeme  odbijanjem od strane vladajućih, no ne posustajemo. Zabrane nikad nisu bile učinkovite, niti su prohibicije sprečavale uživanje zabranjenih supstanci i to uglavnom loše i nekontrolirane kvalitete“, rekla je.

Zaključila je kako je cilj Socijaldemokrata stati na kraj crnom tržištu kanabisa i time rasteretiti kapacitete policije na otkrivanju ilegalnih proizvođača i prodavača, prioritetno zaštititi djecu i mlade u konzultaciji s medicinskom strukom, a odraslima koji i danas konzumiraju kanabis osigurati kvalitetan i siguran proizvod pod kontrolom države.

 

Socijaldemokrati