Snažna podrška Međimurske županije projektima u Svetom Martinu na Muri

U službenom posjetu općini Sveti Martin na Muri, u četvrtak 26.travnja, boravio je župan Međimurske županije Matija Posavec koji je sa načelnikom općine Draženom Crnčecom potpisao dva vrijedna sporazuma.

Prvi sporazum se odnosi na financijsku podršku izgradnji Doma kulture u Svetom Martinu na Muri koji se započinje graditi, a čija je djelatnost ujedno i od općeg interesa za Međimursku županiju. Županija će u ovom trenutku sudjelovati sa 200.000,00 kn kako bi se, uz ostala osigurana sredstva, moglo početi sa realizacijom. Riječ je o jednoj od  najvećih investicija na području Općine vrijedne oko 11 milijuna kuna

„Izgradnja, odnosno dovršenje Doma kulture ogroman je projekt i zahvat u infrastrukturu i tu polažemo veliki ispit naše sposobnosti, ustrajnosti, zajedništva i odlučnosti. Naš Dom kulture onakav kakav je na papiru, u nacrtima i skicama nije samo zgrada gdje će se održavati kulturne-zabavne i društvene priredbe, on je puno više od toga već u samom početku. Dom kulture ćemo graditi na prostoru u koji se želimo uklopiti (crkva, škola, a to traži velike zahvate i na kraju velike novce kojih nema dovoljno u općinskom proračunu, pa smo projekt kandidirali na natječaj Ministarstva kulture gdje nam je odobreno 500.000,00 kuna. Ujedno, ulažemo u pripremne radove poput izgradnje potpornog zida ispod župnog dvora, dovod vodova na novom odredištu, plina i drugih energenata, a sve u dogovoru s javnim poduzećima, ustanovama i partnerima. Očekujem nadalje podršku i pomoć župana Matije Posavca i Međimurske županije“, ističe načelnik Dražen Crnčec.

Župan Posavec, također, je potpisao Zaključak o darovanju nekretnine površine 855 m² koja je u vlasništvu Međimurske županije, a prenosi se Općini pravo vlasništva.  Spomenuta nekretnina je na dijelu nogometnog igrališta, gdje će Općina za Sportski dom Sveti Martin, nogometni klub NK Polet razvijati sportski prostor.

Načelnik i Župan obišli su spomenute lokacije te se na igralištu NK Poleta susreli sa predsjednikom kluba Miroslavom Novinšćakom koji ih je upoznao s aktivnostima kluba, daljnjim ulaganjima te radu sa djecom.

Župan Posavec već je ranije donio Odluku o donaciji nogometnim školama na području Međimurja, među ostalima, i nogometnoj školi NK Poleta Sveti Martin na Muri.

UO za poslove župana

Morana Kiš