SLATKE BRIGE NA GRADSKOM VIJEĆU – DEPONIRATI ĆE SE SLOBODNA NOVČANA SREDSTVA

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 30.06.2016. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 

 1. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2016. godinu,

  1. b) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Mursko Središće za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
  2. c) Prijedlog Odluke o I Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine,
  3. d) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2016. godinu,

 

  1. 2. Prijedlog Odluke o deponiranju slobodnih novčanih sredstava,

 

  1. 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Središće,

 

  1. 4. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu javnog natječaja za povjeravanje obavljanja dimnjačarske službe na području Grada Mursko Središće,

 

  1. 5. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2016. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite,

 

  1. 6. Prijedlog Odluke o strateškim ciljevima, viziji i misiji Grada Mursko Središće,

 

  1. 7. Prijedlog Zaključka o izdavanju suglasnosti Grada Mursko Središće na Odluku Upravnog vijeća DV „Maslačak“ o imenovanju ravnatelja na puno radno vrijeme.

 

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.v.r.

02