Sjednica Gradskog vijeća s jednom točkom dnevnog reda: Projekt obnove zgrade DVD-a Mursko Središće

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13 i 03/18)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 30.07.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. a) Prijedlog Odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 – projekt obnove zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mursko Središće (NAPOMENA: materijal po navedenoj točki zbog izrade troškovnika i procjene troškova vijećnici će primiti na sjednici, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

 

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.

(foto: Tin Tomanić)