Sazvana 9. sjednica GV Grada Mursko Središće – mijenja se Poslovnik Gradskog vijeća

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13 i 03/18)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 12.09.2018. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko

          Središće  za razdoblje 01.01.2018.godine do 30.06.2018. godine,

  1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2018.g. do 30.06.2018.g.
  2. Prijedlog Odluke o deponiranju slobodnih novčanih sredstava,
  3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada

          Mursko Središće,

  1. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i

           mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Mursko Središće,

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke – Osnove pravila mjesnih odbora na

          području Grada Mursko Središće,

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

 

 

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.

(foto: Tin Tomanić, arhiva)