Savjetovanje uz Svjetski i Nacionalni dan zaštite na radu u CZK „Rudar“

 „Zaštiti se znanjem – Primjeri dobre prakse u zaštiti na radu“

četvrtak 26. travnja 2018. u 9.00 sati

Mursko Središće, Centar za kulturu „Rudar“

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja javna ustanova nadležna za ovo područje, u suradnji s gradom Murskim Središćem, u povodu obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu organizira Savjetovanje „Zaštiti se znanjem – Primjeri dobre prakse u zaštiti na radu“.

Savjetovanje će se održati 26. travnja 2018. u Murskom Središću, u Centru za kulturu „Rudar“, u spomen na deset rudara koji su u studenome 1961. godine poginuli u požaru u jami „Maj tri“. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Grada Murskog Središća podno spomen-obilježja odat će počast desetorici poginulih rudara, kao i svim drugim smrtno stradalim radnicima u našoj zemlji. U radnom dijelu stručnog  savjetovanja predstavit će se primjeri dobre prakse u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu. Drugi put zaredom dodjelit će se Godišnja nagrada za najbolji novinarski rad u području zaštite na radu, kao i priznanja za promicanje zaštite na radu u glasilima tvrtki i sindikata. Na skupu će se uručiti i priznanja studentima za najbolje diplomske radove iz područja sigurnosti i zaštite na radu. U okviru bogatog programa  Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije organizirat će za sudionike kontrolu krvnog tlaka i razine šećera u krvi, a Gradsko društvo Crvenoga križa Čakovec prikazat će vježbu pružanja prove pomoći.

Međunarodna organizacija rada obilježava 28. travnja kao Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Toga dana prisjećamo se pogibije 28 stradalih radnika u travnju 1987., na gradilištu u državi Connecticut u SAD-u. Hrvatski sabor je 2007. godine taj dan proglasio i Nacionalnim danom zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Program savjetovanja i pozivamo Vas da nam se pridružite!

 

 

Informacija o aktivnostima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Zavod za unapređivanje zaštite na radu javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske nadležna za praćenje stanja i unapređivanje zaštite na radu, kao i za pružanje stručne pomoći poslodavcima, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu, stručnjacima zaštite na radu, tijelima državne uprave, te svim zainteresiranim dionicima. Prevencija rizika, organizacija i provedba učinkovitih mjera zaštite na radu ključni su čimbenici za osiguranje sigurnih i zdravih radnih uvjeta kao ključnog preduvjeta postizanja produktivnosti, radne učinkovitosti i konkurentnosti.

Da je zaštita na radu iznimno važna govore podaci o broju nesreća na radu: u svijetu danas godišnje umire više od 4.000 radnika, a više od 3 milijuna radnika žrtve su ozbiljnijih nesreća na radu. Prema podacima HZZO, u Hrvatskoj je u 2017.godini prijavljeno 18.036 ozljeda na radu, a nakon provedenog postupka do 31.ožujka ove godine priznato je 14.829 ozljeda na radu. U 2017.godini prijavljeno je 206, a priznato 163 profesionalnih bolesti. Prema podacima Inspektorata rada u protekloj godini inspekcijskim nadzorima je utvrđeno da je ukupno stradalo 1.935 osoba, od čega su smrtno stradala 22 radnika, a teže je ozlijeđeno 1.699 osoba.

S ciljem smanjenja broja ozljeda na radu prevencijom rizika, razvijanjem kulture zaštite na radu, informiranjem, educiranjem i motiviranjem svih ključnih dionika za učinkovitiju provedbu mjera zaštite na radu, Zavod provodi različite aktivnosti, a jedna od njih je i Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“. U kampanji se očekuje aktivno sudjelovanje poslodavaca i njihovih ovlaštenika za zaštitu na radu, radničkih vijeća, sindikata, radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i drugih dionika. Zavod je pripremio i na svojim internetskim stranicama – www.zuznr.hr – objavio materijale Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ kako bi se svaka tvrtka i ustanova mogla djelatno uključiti u kampanju.

Zavod je aktivno uključen i u provođenje Europske kampanje ˝Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 2018.-2019. Naime, unatoč naporima na razini EU te na nacionalnim i sektorskim razinama da se ograniči izloženost opasnim tvarima na radnim mjestima, radnici u Europi suočeni su s izloženošću ovim tvarima tijekom rada, što može uzrokovati zdravstvene probleme, bolesti i smrtne slučajeve. Ovom kampanjom Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) nastoji se pomoći u rješavanju tog problema, a strateški ciljevi su:

  1. Podizanje razine svijesti o važnosti i značaju upravljanja opasnim tvarima na mjestima rada u Europi pružanjem činjenica i pokazatelja o izloženosti opasnim tvarima i učinku te izloženosti na radnike;
  2. Promicanje procjene i otklanjanja rizika, zamjene i primjene redoslijeda preventivnih mjera pružanjem informacija o praktičnim alatima i primjerima dobre prakse;
  3. Podizanje razine svijesti o rizicima povezanima s izloženošću karcinogenima na radu podupiranjem razmjene dobrih praksi, te potpisom sporazuma kojim se obvezuje na izradu plana djelovanja za karcinogene tvari;
  4. Utvrđivanje skupina radnika s posebnim potrebama i većom izloženošću riziku, primjerice kao rezultat njihova ograničenog znanja o opasnim tvarima, pružanjem činjenica i pokazatelja te informacija o dobrim praksama;
  5. Podizanje razine svijesti o razvoju politika i zakonodavnom okviru pružanjem pregleda postojećeg okvira i postojećih smjernica.

Svaka tvrtka i ustanova i na ovom području ima potrebu i mogućnost koristiti primjere dobre prakse te inovativnim, kreativnim i poduzetnim pristupom izraditi vlastiti plan aktivnosti i postići vidljive rezultate od neposredne koristi za radnike, tvrtku i društvenu zajednicu.

Besplatno „Savjetovalište zaštite na radu 3 u 1“ (informiranje, savjetovanje, edukacija) pokrenuto je kako bi bio oslonac i potpora u praktičnoj provedbi zakonske regulative vezane uz sigurnost i zaštitu na radu. Svakog utorka u vremenu od 9 do 14 sati moguće je u neposrednom razgovoru od stručnjaka Zavoda dobiti informacije i savjete iz područja zaštite na radu, pravilne primjene propisa i organizacije rada, bilo da se radi o samozaposlenim osobama, novim poduzetnicima ili već postojećim mikro, malim i srednjim poduzećima. Sve što je potrebno za ugovaranje besplatnog termina savjetovanja jest prijaviti se putem obrasca na web portalu Zavoda (http://zuznr.hr/savjetovaliste-zastita-na-radu-3u1-informiranje-savjetovanje-edukacija/).

„Info poduzetnički kutak zaštite na radu“ namijenjen je pružanju informacija novim poduzetnicima radi njihova lakšeg snalaženja u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu i što uspješnijeg vođenja poslovanja.

U suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, Zavod organizira Info dane „zaJEDNO za kulturu sigurnosti!“, u gradovima po cijeloj Hrvatskoj, kao oblik neposrednog informiranja, edukacije i pomoći obrtnicima, poslodavcima i ostalim zainteresiranim dionicima.

 

Zaštita života, zdravlja i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote su od posebnog društvenog interesa, i zato našom otvorenošću i partnerstvom želimo zajedno s vama unapređivati zaštitu na radu u svakoj našoj županiji i  radnoj sredini.

(GMS)