S OBALE MURE ZA MURU U HIMNI

Danas je gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak na šetnici uz rijeku Muru govorio za RTL televiziju o inicijativi da Mura bude sastavni dio hrvatske himne. Donosimo video zapis kompletnog priloga kojeg je postavio Krunimir Garko, a razgovor je fotografirao Anđelko Jurak. (rt)

02

03

04