RUDARSKI ZBOR DOBIVA SVEČANU ZASTAVU – 51. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

ZAKLJUČCI 51. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA