Romi u Međimurju dobivaju zamjenika župana i veći broj vijećnika u općinama

U Međimurskoj županiji živi oko petnaest tisuća Roma, a na predstojećim izborima 4.300 Roma imati će pravo glasa. Uvjereni su da imaju dobre šanse za uspjeh. Rade na programu kojim bi htjeli unaprijediti različite dimenzije života Roma u ovom društvu.

Osim toga, na sljedećim lokalnim izborima prvi put imaju pravo birati zamjenika župana, kao što imaju i pravo na veći broj vijećnika u općinama županije. Bit će to prekretnica u političkoj situaciji u Međimurju i Hrvatskoj. Romi će prvi put u povijesti Hrvatske imati svog zamjenika župana.

Koliko je to odgovorna i ozbiljna funkcija, vidjeli smo prije nekoliko godina kada je međimurski župan Matija Posavec bio uhićen. Nakon ovih izbora, župan više neće imati pravo birati svog zamjenika iz većinske, nego iz romske zajednice.

Njihovi stavovi i potrebe danas su posve jasni.

(rt, foto: ilustracija)