ROBERTA BARAT GRADSKIM OCIMA – KAKVE PROJEKTE IMATE I KAKO IH NAMJERAVATE OSTVARITI ?

“Osim Zvirka i Curka, Spomen parka naftaštva u Peklenici i sanacije odlagališta otpada Hrastinka, imate li kakvih drugih projekata i na koji ih način namjeravate sprovesti ?” upitala je Roberta Barat (SDP) gradske čelnike na 4. sjednici Gradskog vijeća.

Pripremljeni odgovor, koji donosimo u prilogu, pročitao je tajnik Grada, a u njemu su detaljno specificirani svi odobreni, realizirani, prijavljeni kao i oni projekti koji su u tijeku realizacije.  (R. Tomanić)