Rezultati izbora za župana, gradonačelnike, Županijsku skupštinu i Gradska vijeća u Međimurskoj županiji

U prilogu donosimo grafikone izbornih rezultata koji su ostvareni u izboru za župana, Županijsku skupštinu, gradonačelnike i Gradska vijeća tri međimurska grada, Čakovca, Preloga i Murskog Središća.

(R. Tomanić)

IZBORI ZA ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE:

IZBORI ZA SKUPŠTINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE:

IZBORI ZA GRADONAČELNIKA GRADA ČAKOVCA:

IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ČAKOVCA:

IZBORI ZA GRADONAČELNIKA GRADA MURSKO SREDIŠĆE:

IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA MURSKO SREDIŠĆE:

IZBORI ZA GRADONAČELNIKA GRADA PRELOGA:

IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA: