Reakcija saborskog zastupnika Dražena Srpaka na konferenciju za medije Međimurske županije o Bolnici

Poštovani!

Molim Vas da objavite moju reakciju na članak s konferencije za medije iz županije međimurske o novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U prilogu šaljem i video pitanja i odgovora koji sam uputio ministru Berošu na tu temu.

U petak se u Hrvatskom saboru glasalo o više zakona. Između ostalog o Zakonu o trgovini s kojim se dugogodišnja želja zaposlenih u trgovini i stanovništva da nedjelja bude neradna i  to u kompromisnom obliku i izglasala. Od važnijih stvari na dnevnom redu su bili zakoni koji se tiču četvrtog paketa mjera pomoći prema građanima i gospodarstvu u iznosu od 1,7 milijardi eura, a i Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Jedna od izmjena u zakonu je i odredba o osnivačkim pravima, a gdje je predviđeno da nadalje osnivačka prava od županijskih bolnica u cijeloj Hrvatskoj preuzima država i tu Međimurje nije izuzetak niti pak je bilo važno čiji župan vodi koju od županija. Obzirom što najviše županija vodi HDZ, po toj bi logici onda HDZ zapravo radio protiv  županija u kojima obnaša vlast. U Hrvatskom saboru, ministru Berošu, postavio sam pitanje o ciljevima reforme te hoće li tom reformom biti boljitka za pacijente i da li će zbog prijenosa osnivačkih prava biti uskraćeni bilo kakve zdravstvene skrbi ili liječenja.(u prilogu je video) Odgovor je bio da će boljitka biti, a da pacijenti neće biti ničim uskraćeni te da pacijente ne zanima tko je osnivač već kakva je usluga liječenja. Na kraju kad je netko ozbiljnije bolestan ili se sam prosi recimo na zagrebački Rebro ili ga se šalje iz naše bolnice kako bi dobio veći nivo zdravstvenih usluga, a Rebrom ne upravlja Međimurska županija. Iz toga je jasno vidljivo da pacijente zanima nivo zdravstvene usluge a ne tko je osnivač iako pri tom naravno ne mislim da u našoj bolnici nije dobro. Uz to, RH dobila je ozbiljne novce iz EU fondova za zdravstvenu reformu, a jedan od uvjeta je reforma zdravstva kakva se upravo događa te za opravdanje tih sredstava treba ispuniti indikatore.Međimurska županija uz to  uvrštena je  kao jedna od pet u pilot projekt ministarstva zdravstva gdje će određene skupine građane biti pozivane na preventivne preglede u cilju prevencije od ozbiljnih bolesti.

Ja sam glasao ZA proračun RH za 2023. godinu a u njemu je mnogo toga što se tiče Međimurja.Kada bi Vlada bilo koji moj amandman prihvatila i on bi postao sastavni dio proračuna, pritom mislim na amandman zastupnice Boške Ban Vlahek u svrhu osiguranja sredstva za gradnju Centra za odgoj i obrazovanje u Čakovcu ja bih glasao za takav proračun. Pogotovo da sam ga dao kao oporbena zastupnica Boška Ban Vlahek a vlada mi ga prihvati   a  on je postao sastavni dio proračuna za 2023. g. A ona nije.Toliko o stranačkoj stegi . Kad pa govorimo o amandmanima koje su dale zastupnice Boška Ban Vlahek i Andreja Marić, a govore o tome da se osnivačka prava isključivo za našu bolnicu ostave Međimurskoj županiji, moram konstatirati da ni one nisu za taj amandman glasale pa stoga prozivati mene za to nema nikakvog smisla. Kad bi netko bolnicu i sve što je u njoj Međimurskoj županiji htio uzeti i negdje preseliti ja bih dignuo dvije ruke za to da se to ne desi. Bolnica i sve što je u njoj ostaje gdje je a  o financijama i mogućim dugovima koji su stalno egzistirali u poslovanju brinuti će država umjesto županije.

Zastupnik u Saboru RH

Dražen Srpak