RAT PEKLENICE I KRIŽOVCA OKO ZAJEDNIČKOG GROBLJA

Kako malo je potrebno ljudima da sebi i okolini zagorčaju život govori nam i najnoviji primjer u Gradu o odnosima u upravljanju grobljem između VMO Peklenica  i VMO Križovec. Spor nastaje stvarno iz jednog banalnog razloga, a to je uređenje stare “kapure” koja se nalazi na teritoriju groblja koje koriste građani naselja Križovec. Pošto je već bila dotrajala i prokišnjavao je krov u VMO Križovec zaključili su da bi je trebalo sanirati. Zbog toga su i uputili  zahtjev prema gradonačelniku za sanaciju, što je on i odobrio s obzirom da su do sada te prostorije koristili i jedni i drugi za skladište i odlaganje materijala za rad na groblju. Sanacija je izvršena i “kapura” je sanirana. Vrijednost radova iznosi 6.000 kuna. Tako da bi svaki VMO morao iz sredstava za održavanje groblja izdvojiti  po 3.000 kuna. I u čemu je onda problem?

VMO Peklenica donosi odluku da ne želi sufinancirati sanaciju prostorije jer ona njima nije potrebna , a i nalazi  se na  križovečkom dijelu groblja pa neka je onda i sami saniraju. Kako je teško u ovakvim situacijama biti osoba koja procjenjuje tko je u pravu, a tko nije, odlučili smo čuti jednu i drugu stranu, pa vama ostaviti da sami procijenite što bi bilo najbolje za sve građane obaju mjesta. Pa evo što su nam o tome  rekli  sami akteri cijele ove zbrke.

Rudolf Mesarić, član VMO Peklenica:

 

 Mjesni odbor Peklenice donio je odluku da se ne sufinacira sanacija stare kapure s tim da  je dogovor prijašnjih MO bio da se ona poruši, jer je u tako lošem stanju. Međutim  oni su  odlučili da je zadrže i koriste za skladište. Mi smo smatrali da to nije potrebno jer se u novoj mrtvačnici  nalaze prostori i za smještaj potrebnog alata kao i kolica potrebnih za ukop. Naravno, što se tiče nove mrtvačnice mi smo spremni u svemu  financijski učestvovati, ali što se tiče stare mi smo konzultirali sve bivše predsjednike VMO koji su  nam rekli da je bilo dogovoreno da se ona ruši i ne znam u čemu je  tu problem. Onaj tko je naručio radove  neka plati i sanaciju, a to je VMO Križovec.  I tu nema ničeg nejasnog, sve je jasno treba se samo držati dogovora.

Danica Kovačić, predsjednica VMO  Križovec i član Udruge  Solidarne pogrebne pomoći Peklenica-Križovec:

 

Udruga je registrirana 1999.  godine, a mi smo se kao mjesto uključili 2002 . i od tada u svemu što se god događalo na samom groblju i oko samog groblja  financijski smo sve rješavali pola-pola i nikad nikakvih problema nije bilo. Ako se je nešto moralo rješavati recimo oko staza  ili oko  grobova svaki je plaćao  sa svog  podračuna za svoj dio i tu se sve zna. Točno se znaju sredstva što je od članarine. a što je od sredstava za groblje. Imamo zajednički  račun , a svaki je imao svoj podračun . Tako je bilo do 2011.god. kad Grad  preuzima plaćanje održavanja groblja .

S obzirom da je ta stara kapura stvarno izgledala kao ruglo, odlučili smo je sanirati i na Udruzi smo se složili da je to potrebno, smatrajući da će se kao i sve dosada financirati pola pola. Mi smo  kao VMO donijeli odluku za pola – pola, a kad je Peklenica trebala donijeti odluku, oni su je donijeli protiv.

Ne znam zašto mi još nije jasno u čemu je problem, niti su velika sredstva u pitanju.  Sve smo dijelili pola-pola. Samo da spomenem, kupili smo parkiralište i zajednički dijelili troškove , a samo usporedite veličinu Peklenice i Križovca. Vjerujte stvarno ne znam u čemu je problem. Da li postoje neki nesređeni odnosi iz vremena gradnje nove mrtvačnice, pa se sad neko nešto inati ,stvarno ne znam. To je ipak prostorija koja služi svrsi , a  zašto prljati novu mrtvačnicu, a tamo nema prostora za sve te stvari. Udruga je što se toga tiče jednoglasna i svi su za to da se financira jednako. Samo VMO Peklenica je protiv.

Smolak Stjepan, tajnik Udruge Solidarne pogrebne pomoći:

 

Predsjednik Udruge je gospodin Bratinšćak  iz Križovca, a ja sam tajnik. Od 2002.godine smo kompletno uređivali groblje sve do 2012 god . Svi troškovi  za  održavanje i stare i nove mrtvačnice dijelili su se na jednake dijelove. Sredstva su se izdvajala iz naknade za održavanje groblja , 2012. održavanje preuzima Grad , a 2013. data je u koncesiju Križu.

Sve to vrijeme nije bilo nikakvih problema oko plaćanja jer pošto zajednički koristimo sve te resurse normalno je da i plaćamo troškove zajedno i jednako. Došao je novi VMO Peklenica i on smatra da više nisu dužni  održavati staru “kapuru”. Koristili smo je zajedno i normalno da je moramo i zajedno sanirati. Udruga se sa tim ne bi trebala  baviti, ali da lakše prebrodimo taj problem uključili smo se jer želimo da se  to riješi na dobrobit mještana jednog i drugog naselja. 

Dražen Srpak , gradonačelnik: 

 

Stara “kapura” je bila u lošem stanju i predsjednica VMO Križovec je podnijela zahtjev  za sanaciju te smo  smatrali da su oni podnosioci toga zahtjeva, a tako smo mislili i knjižiti troškove. Međutim zatim doznajemo da su do sada prostoriju koristili zajedno pa je onda normalno da je zajedno i saniraju. Meni osobno je svejedno kako će se dogovoriti, ali njihov dogovor je bio dogovor bez dogovora. Križovec je za pola – pola, Peklnica se stim ne slaže. Održali smo sastanak da se nekako dogovore, pa kako od takvog dogovora nije bilo ništa, Udruga je preuzela inicijativu da se plati pola-pola. Pristao sam na to , ali uz uvjet da se potpiše dokument o tome od svih članova Udruge, smatrajući na podjednak broj članova, da je taj dokument mjerodavan. Dokument je potpisan od sviju članova Udruge i po tome će knjiženje ići pola – pola i to je sada tako.

Kome i da li  su uopće bili potrebni prijepori , za nas naoko ne prevelikog problema, prosudite sami.                                                                                                      (tekst Z. Rihtarec, foto R. Tomanić)