Radi li načelnik Darko Dania za interese Čakom-a ili stanovnika Općine Nedelišće? – priopćenje

Ovih dana, na kućne adrese stanovnika Općine Nedelišće pristižu obavijesti Čakoma za novi režim odvoza kućnog otpada s povećanjem cijena od gotovo 30%! To je novi veliki udar na kućni budžet građana!

Još u ožujku 2018. godine vijećnik HDZ-a je od načelnika na aktualnom satu sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće zatražio cjenike za zbrinjavanje kućnog otpada od drugih koncesionara (Murs-ekom i Prekom) za odvoz otpada, a u cilju povoljnijih cijena za odvoz otpada i uštede u kućnom budžetu građana. Usprkos obećanju načelnika da će se zatražiti ponude i od drugih komunalnih poduzeća, do danas nije dobiven odgovor. Na istom aktualnom satu, na postavljeno pitanje načelniku Darku Daniji, hoće li mještani općine Nedelišće plaćati odvoz po višoj cijeni, odgovoreno je od načelnika da se neće raditi mimo općinskog vijeća, te da ako dođe do bilo kakve promjene u cijeni odvoza otpada, prvo će se o tome raspravljati na Općinskom vijeću.

Na žalost, ovih dana vidimo da je stanovnicima općine jednostrano nametnut novi cjenik za odvoz otpada i proizlazi da je načelnik općine izigrao dana obećanja. Također, prema poslovniku Općinskog vijeća, vijećnik je za postavljena pitanja morao dobiti odgovor najkasnije na idućem vijeću, odnosno u lipnju 2018. Obzirom na kršenje poslovnika, te ignoriranje vijećnika Općinskog vijeća, s pravom se pitamo čije interese zastupa načelnik Darko Dania, interese Čakoma ili interese stanovnika općine Nedelišće.

U Nedelišću 1.listopada 2018.

S poštovanjem

V.D. Predsjednik OO HDZ Nedelišća i vijećnik OV Nedelišća

Ivan Klekar