PUT PUTUJEM TOMISLAVA KORBELJA NA AKTUALNOM SATU GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnik Hrvatskih laburista Tomislav Korbelj u svojim pitanjima na aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća čvrsto se držao cesta, kako onih županijskih tako i lokalnih. Proputovao je od Čakovca do središćanskog groblja, a evo što ga je zanimalo:

„Vidimo da su počeli radovi na županijskoj cesti Čakovec – Mursko Središće  na izgradnji pješačko biciklističke staze. Da li je u planu da ta staza ide do Murskog Središća jer bi to riješilo problem prometa od Sitnica do ulaska u grad.“

„Nemam službeni podatak Hrvatskih cesta, odgovorio mu je gradonačelnik Dražen Srpak, no u razgovoru sa čelnim ljudima dobio sam informaciju da se planira nastavak od Žiškovca do Murskog Središća i to s obje strane ceste. Neslužbeno mogu reći da je sve to u fazi projektiranja.“

„Do kuda je stiglo rješavanje problema sa ulicom Antuna Mihanovića koja prolazi kraj gradskog groblja, bilo je drugo Korbeljovo pitanje. Ona je u vrlo lošem stanju već dugo vremena. Tu cestu bi trebalo hitno sanirati pogotovo zbog toga jer je postala jako frekventna i učesnicima u prometu otežano je kretanje po njoj.“

Srpak je odgovorio da je lokacijska dozvola stigla ovih dana. „Trebalo je dobiti suglasnost i tu smo imali malih problema koje smo uspjeli riješiti. Vjerujem da ćemo ove godine imati i građevinsku dozvolu i onda obaviti rekonstrukciju.“

 

                                                                                                  (R. Tomanić)