Pučka pravobraniteljica u Međimurju: “Ovaj kraj u mnogome prednjači, neka rješenja možemo preporučiti i drugim lokalnim zajednicama”

U okviru svog dvodnevnog boravka u Međimurskoj županiji te obilaska terena, pučka pravobraniteljica Lora Vidović održala je radni sastanak u Uredu župana Matije Posavca. Uz njene savjetnike Tatjanu Vlašić i Mladena Stojanovića te glasnogovornicu Anu Tretinjak, sastanku su s međimurske strane prisustvovali uz župana njegova zamjenica Sandra Herman, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sonja Tošić Grlač, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana Goran Gotal i Maja Odrčić Mikulić, viša stručna suradnica za nacionalne manjine.

Ured je na dispoziciji da pomogne u zaštiti ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije

Kako je naglasila pravobraniteljica, cilj je razgovarati s čelnim ljudima županije, gradova i općina, predstavnicima civilnih društva, vijeća nacionalnih manjina,  LAG-ova, te iz prve ruke kako ljudi žive na sjeveru zemlje. „Ključno nam je vidjeti kako su im i u kojoj mjeri dostupne socijalne i komunalne usluge, kakva je situacija s pripadnicima romske nacionalne manjine i kakva je suradnja između jedinica lokalne samouprave, županije i udruga. Mi u uredu možemo pomoći da te usluge građanima budu što dostupnije i kvalitetnije. Međimurje kao županija u mnogo toga u Hrvatskoj prednjači, ima dobre pokazatelje i nama je to jako korisno da vidimo kako neka rješenja koja su Međimurju prisutna i uzimaju se možda zdravo za gotovo, možemo preporučiti drugim lokalnim zajednicama. Ono što nam je ključno je da vidimo koji su problemi i kako mi kao ured možemo pomoći, bilo da se radi o zaštiti ljudskih prava ili suzbijanju diskriminacije“, naglasila je pravobraniteljica. Nakon niza sastanaka koje je pravobraniteljica obavila s raznim udrugama, te u gradovima i općinama, županu je bilo iznimno važno da se dotaknu njenog viđenja cjelokupne situacije u Međimurju, a imajući pritom u vidu glavnu ulogu Ureda pučkog pravobraniteljstva – zaštitu društva u kojem se poštuju, promiču i štite ljudska prava, u kojem je državna uprava pravična, učinkovita i pristupačna, a svaki pojedinac ima jednake mogućnosti

U evaluaciji projekt „Impuls za 54+“ kojim će se 110 osoba starije dobi uključiti u kulturno-umjetničke sadržaje

Osobno smatram kao župan i stanovnik ove županije da je Međimurje jedan od onih krajeva koji ima visoko postavljenu letvicu u poštivanju ljudskih prava, s obzirom na sve izazove i okolnosti  s kojima se suočavamo, da je dostupnost institucija, infrastrukture, te razvijenost iste na jednoj visokoj razini. No smatramo da uvijek možemo bolje, pa smo u ovim ciklusima investicija, u usmjeravanju proračuna prema građanima, udrugama, osmišljavanju i realizaciji programa jedinstveni u Hrvatskoj i ono što želimo je biti jedna još razvijenija i kvalitetnija sredina“, naglasio je Posavec te ujedno dodao da u tome dakako očekuje i doprinos, pomoć te suradnju institucija kao što je Ured pravobraniteljice, gdje se kroz zajedničku suradnju i komunikaciju može napraviti mnogo. Pritom je informirao pravobraniteljicu o dostupnosti socijalnih usluga građanima, osobito onima slabijeg imovnog stanja i osoba starije životne dobi, te o mnogobrojnim projektima koji se provode ponajviše s udrugama diljem Međimurja kako bi građani dobili pomoć koja im je potrebna. Posebice o novom projektu teškom više od 927 tisuća kuna, koji je na evaluaciji, a uključuje suradnju Matice umirovljenika Međimurja, Knjižnicu „Nikola Zrinski“ Čakovec i KUD Mura M. Središće. Pravobraniteljica je pohvalila što će se uz projekt „Impuls za 54+“ participativno uključivati 110 osoba starijih od 54 u kulturno-umjetničke sadržaje. Kako je naglasila pravobraniteljica, jedna od tema bili su i pripadnici romske nacionalne manjine u Međimurju, s kojima je razgovarala u raznim naseljima.

(UO za poslove župana)