Psihijatar Herman Vukušić: „Vrijeme je da zdravim snagama pokušamo osigurati bolju budućnost“

Ugledni psihijatar dr. med. Herman Vukušić pridružio se Domovinskom pokretu koji vidi, kako kaže, kao jasno definiranu platformu koju vode ljudi već aktualizirani u svojim profesijama i kojima je politika sredstvo borbe za opći interes, a ne svoj osobni probitak.

„U ovom trenutku to je u Hrvatskoj jedino Domovinski pokret dr. Miroslava Škore, za kojeg mogu reći kako je nedavno iskustvo predsjedničkih izbora na njega djelovalo pozitivno u smislu izgradnje karaktera pravog vođe, u što sam se osobno i uvjerio prilikom naših razgovora. Također, kroz naše međusobne kontakte, uvjerio sam se i u neupitno domoljublje i moralni integritet dr. Škore, što mi je uvelike pomoglo u mojoj odluci. Došlo je vrijeme da zauvijek zaboravimo pitanje gdje smo bili 1945. i 1991. godine i da zdravim snagama pokušamo osigurati bolju i sigurnu budućnost za sve nas i naše buduće generacije te zdrava razuma i čista srca pristupam Domovinskom pokretu dr. Miroslava Škore“, komentirao je Herman Vukušić, koji će biti kandidat Domovinskog pokreta u 2. izbornoj jedinici.

Podsjeća da se politika počela baviti s njime prije gotovo četvrt stoljeća kada je među prvima stao u obranu ljudskih prava oboljelih hrvatskih branitelja, posebice onih čija je duša stradala u ratu. Dugi niz godina ovi su hrabri ljudi bili stigmatizirana i segregirana populacija u hrvatskom društvu i trebalo je puno vremena, truda i borbe da političari raznih boja shvate kako nisu sve rane vidljive, naglašava Herman.
„Kroz svoj aktivni politički angažman imao sam prilike osobno se uvjeriti kako su u Hrvatskoj, nažalost, već dugi niz godina na snazi “duboke” stranačke strukture i to na obje strane političkog spektra, kako u HDZ-u tako i u SDP-u, a koje uglavnom promiču načelo negativne selekcije podobnih i mahom nesposobnih stranačkih kadrova“, kaže Herman zaključivši kako se taj gordijski čvor biranja između “dva zla” može presjeći samo djelovanjem kroz Domovinski pokret.

Dr. med. Herman Vukušić diplomirao je medicinu 1991. godine, a od 1993. godine intenzivno se bavi utjecajem psihičke traume na duševno i tjelesno zdravlje. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka te javno-zdravstvenih inicijativa i projekata na tu temu. Osnivač je Hrvatskog društva za medicinu stresa, te prvi hrvatski član američke Akademije eksperata za traumatski stres. Bio je stručni ekspert Europske komisije za pitanja psihosocijalnog stresa, tajnik Odbora za psiho-socijalne posljedice rata Svjetske veteranske federacije, te dva puta pozvani predavač na sveučilištima Yale i Harvard u suradnji sa Ministarstvom za veterane SAD-a.

Sudionik je povijesnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Osnivač je i bivši potpredsjednik jedne od najvećih braniteljskih organizacija, Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, kao i na dva svjetska Kongresa o stresu.
Bio je pomoćnik i dugogodišnji savjetnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, te član jednog od vijeća zaklade Adris. Dragovoljac je domovinskog rata i nosioc Spomenice 1991. – 1992., dobitnik najvećeg braniteljskog priznanja „Veliko zlatno srce“, te Nagrade Grada Zagreba.

Domovinski pokret Miroslav Škoro