Produljeni rokovi prijave za jednokratnu novčanu pomoć srednjoškolcima i studentima s područja Grada Mursko Središće

Produljuje se rok za prijavu učenika srednjih škola s područja grada Mursko Središće za dobivanje jednokratne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kuna do 15. rujna 2020. godine.

 Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja ostvaruju učenici srednjih škola upisani u prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. koji imaju prebivalište na području grada Mursko Središće. Učenici koji ispunjavaju uvjete mogu na popisanom obrascu dostaviti prijavnicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći do 15. rujna 2020. godine na adresu Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

Uz obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći učenici su dužni priložiti potvrdu srednje škole o upisu  prvi razred srednje škole – primjenjuje se samo na učenike prvih razreda srednje škole koji su prvi razred upisali u školskoj godini 2020./2021., svjedodžbu o završenom prvom, drugom ili trećem razredu srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (NAPOMENA: maturanti iz školske godine 2019./2020. ne ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za učenike srednjih škola) te presliku osobne iskaznice ili druge javne isprave iz koje je moguće utvrditi prebivalište učenika.

Učenici srednjih škola koji ne dostave dokumentaciju  do 15. rujna 2020. godini neće moći ostvariti potporu za jednokratnu novčanu pomoć.

 

Rok prijave za jednokratnu novčanu pomoć za studente s područja grada Mursko Središće do 16. listopada

 Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći u iznosu od 600,00 kuna ostvaruju studenti koji su upisani kao redoviti studenti u akademskoj godini 2019./2020., a imaju prebivalište na području Grada Mursko Središće.

Studenti koji ispunjavaju uvjete mogu na popisanom obrascu dostaviti prijavnicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći do 16. listopada 2020. godine na adresu Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

Uz obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći studenti su dužni priložiti uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2019./2020. kao redoviti studenti, presliku važeće osobne iskaznice te presliku kartice bankovnog računa.

Studenti koji ne dostave dokumentaciju do 16. listopada 2020. godine neće moći ostvariti potporu za jednokratnu novčanu pomoć.         

 

(GMS, foto: rt)