PROČITAJTE O ČEMU ĆE SE ODLUČIVATI NA 7. SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

 

S A Z I V A M

7.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 17.09.2014. godine (srijeda)

s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

 

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

1.       a) Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. godine,

          b) Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna DV Maslačak za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. godine,

          c) Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. godine, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak, ravnateljice Cilar Spomenka-DV „Maslačak“ i Horvat Vlasta-Knjižnica),

2.       Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

3.       a) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. – 31.12.2014. godine,

          b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

          c) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

          d) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Odluke o programu gradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Mursko Središće,

          e) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture infrastrukture u 2014. godini na području Grada Mursko Središće,

          (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

4.       Prijedlog Statutarne odluke o dopunama Statuta Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

5.       Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike polaznike osnovne škole, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

6.       Prijedlog Odluke o suradnji između Općine Narda (Mađarska) i Grada Mursko Središće (Hrvatska) – Sporazum o bratimljenju, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

7.       Prijedlog Odluke o pravilima provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

8.       Prijedlog Zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o povjeravanju sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

9.       Prijedlog Odluke o uređivanju prometa u Gradu Mursko Središće na dijelu državne ceste D 209, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

 

         Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.